Ředitelkou Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů je Michaela Hofštetrová Knotková

Vytvořeno: 26. 1. 2022 Poslední aktualizace: 27. 1. 2022

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek jmenoval na základě výsledku výběrového řízení ředitelkou Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) v Brně PhDr. Mgr. Michaelu Hofštetrovou Knotkovou. Do funkce nastoupila v pondělí 24. ledna.

Michaela Hofštetrová Knotková se během své profesní dráhy věnovala v různých oblastech vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání, formování, vedení a budování informačních týmů. V současné době se aktivně podílí na pracovní skupině pro transformaci nelékařských zdravotnických povolání či spolupráci na koncepci, tvorbě a správě portálu Debuty.eu. Také se současně podílí na projektu Domácí péče v ČR a dále koordinuje práce na implementaci Akčních plánů ke Koncepci ošetřovatelství.

PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková vystudovala brněnskou univerzitu v oboru sociologie a v dalších studiích absolvovala postgraduální studium v oboru výchovy a vzdělávání ve zdravotnictví. Další vzdělání získala pomaturitním specializačním vzděláváním v oboru managementu ve zdravotnictví a následně na Vysoké škole zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Bratislavě získala magisterský titul v oboru sociální práce. Během svého profesního života se také věnuje přednáškové a pravidelné publikační činnosti.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Ondřej Jakob, ředitel odboru komunikace s veřejností, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?