Ředitelem Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví se stal Roman Škulec

Vytvořeno: 8. 6. 2021 Poslední aktualizace: 8. 6. 2021

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch jmenoval na základě výsledků otevřeného výběrového řízení ředitelem Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Romana Škulce. Nový ředitel získal jednomyslnou podporu většiny hlasů členů výběrové komise. Do funkce nastupuje zítra.

Úkolem nového ředitele bude navázat na téměř 67 let trvající výbornou práci IPVZ jakožto hlavního pilíře postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v České republice. „Pan docent Škulec se celý profesní život zabývá kombinací klinické medicíny, vědy a výzkumu a vzdělávání. Věřím, že v nové pozici zúročí bohaté zkušenosti se vzděláváním v akademické i neakademické sféře a přispěje k rozvoji institutu,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D. působí v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví od roku 2020 na pozici vedoucího Výukového pracoviště pro ultrazvukové metody v anesteziologii, intenzivní a urgentní medicíně. Zároveň v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem pracoval jako zástupce přednosty pro vědu a výzkum na Klinice anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny. Je členem několika vědeckých výborů a věnuje se lektorské, přednáškové a publikační činnosti.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, ředitelka odboru komunikace a tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?