Ředitelem Fakultní nemocnice Brno se stane Ivo Rovný

Vytvořeno: 27. 4. 2022 Poslední aktualizace: 5. 5. 2022

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek jmenuje k 1. 5. 2022 na základě výsledků výběrového řízení ředitelem Fakultní nemocnice Brno Iva Rovného.

Úkolem ředitele bude navázat na dosavadní činnost Fakultní nemocnice Brno, zachovat vysokou úroveň této instituce a dále ji rozvíjet ve specializované, komplexní a v některých oblastech superspecializované medicínské pracoviště, poskytující špičkovou léčebnou a preventivní péči pro všechny věkové skupiny.

„Rozhodl jsem se akceptovat výsledek výběrové komise, která doporučila jmenování MUDr. Rovného ředitelem Fakultní nemocnice Brno. Pan doktor Rovný je respektovaný chirurg, který má dlouholeté manažerské zkušenosti. Ve své profesní historii prokázal, že je schopen efektivně řídit zaměstnance, ale také nastavit funkční procesy řízení na všech úrovních. Věřím, že pod jeho vedením vznikne ve fakultní nemocnici prostor pro další rozvoj špičkové péče, která je pacientům poskytována, aniž by se nemocnice potýkala s finančními problémy,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

MUDr. Ivo Rovný, MBA působí posledních 15 let na vysokých manažerských pozicích obou fakultních nemocnic v Brně, především pak na pozici lékařského náměstka ředitele a člena strategických týmů. Má za sebou zkušenosti s realizací mnoha velkých reorganizačních aktivit a investičních akcí. Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se odborné přednáškové a publikační činnosti.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Ondřej Jakob, ředitel odboru komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?