Reakce ministra zdravotnictví na dnešní článek v LN (28. 11. 2013)

Vytvořeno: 28. 11. 2013 Poslední aktualizace: 28. 11. 2013

„Po přečtení článku „Ať si lidé za jídlo připlácí“ v dnešních Lidových novinách jsem nabyl dojmu, že si v redakci spletli datum v kalendáři. Dnes ale opravdu není 1. dubna, jak by se mohlo zdát podle textu o poplatcích v nemocnicích, a proto musím na uvedená „fakta“ jednoznačně reagovat. Rád bych v první řadě ujistil veřejnost, že nejsou činěny žádné kroky, které by vedly ke zpoplatnění veškerých hotelových a stravovacích služeb při pobytu v nemocnici, jak evokuje zveřejněný text. Opatření, která vedení ministerstva v posledních týdnech v souvislosti s poplatky za pobyt v nemocnici přijalo, se týkala výhradně dvou oblastí. Šlo o návrh na snížení poplatku ze 100 Kč na 60 Kč v souvislosti s nálezem Ústavního sodu (materiál již schválila vláda, dále se jím bude zabývat Poslanecká sněmovna). V druhém případě se jednalo o zohlednění předvídatelného snížení příjmů z plateb pacientů za pobyt v lůžkových zařízeních do úhradové vyhlášky na rok 2014. Jde o kompenzaci výpadku zejména u těch zařízení, kde poplatky tvoří až 10 % jejich příjmů (lázně, léčebny dlouhodobě nemocných, psychiatrické léčebny apod.). Žádné další kroky ve věci poplatků za pobyt ministerstvo nerealizuje, ani neplánuje realizovat. Jinými slovy ministerstvo skutečně nezpracovává žádnou koncepci ve věci alternativního řešení poplatků, jak tvrdí článek v dnešních Lidových novinách.“


Jste spokojeni s obsahem této stránky?