Reakce Ministerstva zdravotnictví na tiskovou zprávu Charity ČR

Vytvořeno: 30. 8. 2018 Poslední aktualizace: 30. 8. 2018

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na tiskovou zprávu Charity ČR „Financování domácí péče je neudržitelné. Sestry vstupují do stávkové pohotovosti“ ze dne 28.8.2018.

Ministerstvo zdravotnictví si je vědomo toho, že domácí péče byla v minulosti výrazně podfinancována a na její úkor byly upřednostňovány jiné segmenty zdravotní péče, například nemocnice. V letošním roce však ministerstvo pod vedením ministra Adama Vojtěcha od začátku jasně deklarovalo, že nebude upřednostňovat žádný segment před ostatními a kladlo důraz na uzavření dohod mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovnami. Dohoda pro rok 2019, kterou podepsal segment domácí péče se zdravotními pojišťovnami a se kterou souhlasila i Charita ČR, tak přináší v porovnání s minulými roky výrazný nárůst úhrad a umožňuje tak navýšení platů a mezd sester. Úhrady pro příští rok se tak domácí péči navyšují o 5 %, stejně jako v ostatních segmentech. Dále oproti roku 2018 bude navýšena i hodnota bodu za výkony. V dohodě s pojišťovnami byly také zohledněny individuální aspekty poskytované péče, například péče o těžké pacienty nebo práce o víkendech, a to nárůstem úhrad o další 3 %. Celkově tak do segmentu domácí péče půjde v příštím roce zhruba o 200 milionů korun více než v roce 2018.

Je však důležité zdůraznit, že po mnoha letech, kdy byla domácí péče upozaďována, je ministr zdravotnictví Adam Vojtěch první ministr, který podporuje řešení jejich situace. Ministerstvo zdravotnictví pod jeho vedením zřídilo pracovní komisi pro rozvoj domácí péče, která se touto oblasti zabývá komplexně a kontinuálně. Ministr zdravotnictví také vyzval zdravotní pojišťovny, aby přistupovaly k tomuto segmentu aktivně.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?