Reakce ministerstva zdravotnictví na dnešní tiskovou konferenci ČLK

Vytvořeno: 2. 7. 2009 Poslední aktualizace: 2. 7. 2009

Vzhledem k tomu, že na dnešní tiskové konferenci ČLK zazněla řada zjevných nepravd, polopravd a zastaralých informací, rádi bychom uvedli tyto věci na pravou míru:

 

ČLK tvrdí, že klesá počet absolventů lékařských fakult.

Na základě informací děkanů jednotlivých vysokých škol tento počet naopak výrazně stoupá a oproti roku 2007, kdy bylo absolventů 795, jich v tomto roce zakončí studium zhruba 1000. V tomto počtu nejsou zahrnuti zahraniční studenti.

 

Exodus lékařů z České republiky.

ČLK neuvádí přesná čísla. Je třeba zdůraznit, že počet lékařů, kteří odcházejí do ciziny meziročně výrazně klesá. V roce 2007 to bylo 567 lékařů, v roce 2008 341 lékařů a za první pololetí letošního roku 125 lékařů. Je třeba si ovšem uvědomit, že zhruba 40 % z tohoto počtu odcházejících lékařů jsou cizinci, kteří u nás studují a poté se s certifikátem vracejí zpět do své země.

 

Rozklad postgraduálního vzdělávání v ČR.

Popisovaný stav odpovídá zákonu z roku 2004, který přijala vláda ČSSD, ale ne novele zákona z roku 2008. ČLK šíří naprosto zavádějící informace, neboť český systém atestačního vzdělávání je nyní naprosto kompatibilní se zeměmi EU. Místo 81 oborů (jak uvádí ČLK) jich má nyní po konzultacích s děkany lékařských fakult 40, jak již deset let požadovala lékařská veřejnost. Nový systém rovněž zajišťuje, že lékař nově po dvou letech bude moci vykonávat určité činnosti samostatně. Nemusí tedy čekat 5 – 6 let, jak nesprávně uvádí ČLK.

 

Finanční podpora na rezidenční místa se bude týkat pouze lékařů, kteří ukončí fakultu a přihlásí se do specializační přípravy v roce 2009.

Tato informace je zcela nepravdivá, protože výběrová řízení na specializační přípravu jsou otevřena a může se hlásit jakýkoliv lékař zařazený do příslušného oboru specializačního vzdělávání.

 

Nerovnoměrné rozdělení dotací.

Česká republika nemá nedostatek lékařů ve všech oborech, ale pouze v některých. Je proto logické, že vyšší podporu získají lékaři z těch oborů, ve kterých se projevuje jejich nedostatek. Například praktický lékař, neurolog, radiolog…

 

ČLK tvrdí, že MZ přestalo finančně podporovat vzdělávací akce.

Je to poprvé, kdy do českého zdravotnictví jdou tak masivní finanční prostředky do vzdělávání zdravotníků. 950 milionů z fondů EU pro následující tři roky na celoživotní vzdělávání a 500 milionů v následujících třech letech na specializační vzdělávání.

 

Níže uvedená fakta reagují na naprosto irelevantní informaci, že podpora vzdělávání lékařů je ještě menší než dříve, např. konkrétně v IPVZ:

 

 

Předchozí stav

 

189 miliónů – příspěvek IPVZ + NCO NZO

 

 

Provoz IPVZ a NCO NZO                                        189 000 000,-Kč

 

Dotace na rezidenční místo

                 – jde za školencem                                                                          0,-Kč

 

Část pro školitele                                                                      0,-Kč

 

 Náklady pracoviště                                                                  0,-Kč

          

 

Necílené „dotace“ na vzdělávání

 

 

 

Stav 2009

52milionů–příspěvek
IPVZ + NCO NZO

 

500 miliónů – peníze za školencem na rezidenční místo do zdravotnického zařízení

 

 

Provoz IPVZ a NCO NZO                                           52 000 000,-Kč                              

                – na provoz a platy zaměstnanců

 

Dotace na rezidenční místo

                  – jde za školencem   min.                                                  275 000 000,-Kč

 

 – jde za školitelem                                                      100 000 000,-Kč

 

 Náklady pracoviště max.                                            125 000 000,-Kč      

 

Celá ČR – regionální dostupnost

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166

Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz
 
Tisková zpráva v originální verzi – viz níže – „Přílohy“

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?