Protikuřácký zákon na jižní Moravě pomáhá nekuřákům i kuřákům. Až 20 % závislých se chce svého zlozvyku zbavit

Vytvořeno: 7. 9. 2017 Poslední aktualizace: 7. 9. 2017

Restaurace v celé České republice jsou již více než 90 dní bez kouře. Na jižní Moravě protikuřácký zákon zatím slaví úspěch. Každý třetí host si v restauraci objedná více než předtím. Zatímco nekuřákům se lépe dýchá, 20 % kuřáků přemýšlí nad tím, jak se svým zlozvykem skoncovat. Podle výsledků exkluzivního průzkumu agentury IPSOS pro Ministerstvo zdravotnictví ČR, který byl dnes uveřejněn při příležitosti osvětové kampaně „Poslední típnutí“ na Moravském náměstí v Brně, téměř 70 % obyvatel nemá s regulací žádný problém.

Odborníci na závislosti nový zákon vítají. Téměř každé páté úmrtí u nás je spojeno s kouřením.  Riziko se však netýká pouze aktivních kuřáků, ale i jejich okolí.

Moderní je nekouřit

Čistý vzduch v restauracích podporují zejména mladší lidé. Protikuřácký zákon tak chválí zejména generace lidí ve věku 18–26 let. Lidé z měst a vysokoškoláci jsou regulaci obecně víc nakloněni než lidé z venkova. Ani mezi staršími lidmi však není mnoho kritiků. Pouze 3 z 10 respondentů z Jihomoravského kraje uvedli, že nová pravidla vnímají negativně.

„Česká republika udělala přijetím protikuřáckého zákona důležitý krok na cestě ke zdravější budoucnosti svých občanů. Vítám, že se zákon těší oblibě zejména mladých lidí. Jsou to právě oni a také jejich děti, kteří už budou díky této normě vyrůstat ve zdravějším prostředí s výrazně menším množstvím míst, která by je vystavovala pasivnímu kouření,“ dodává k výzkumu náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová.

 

 

Motivace pro kuřáky

Šetření prokázalo, že protikuřácký zákon nepomáhá pouze nekuřákům ale i kuřákům. Z průzkumu vyplývá, že každý pátý závislý by si skutečně rád típnul naposledy. Těm, kteří mají opravdový zájem skoncovat s kouřením, by měla pomoci i road-show kampaně Poslední típnutí, která dnes navštívila Moravské náměstí v Brně.

V rámci ní mají občané možnost změřit si vitální kapacitu plic a zdarma konzultovat svou zdravotní situaci s přítomnými odborníky, kteří upozorňují, že rizik závislosti na tabáku je mnoho. „Nekouření ve vnitřních veřejných prostorech chrání zdraví kuřáků i nekuřáků uvnitř před toxickým kouřem. Je to významná společenská změna směrem ke zvýšení vnímání škodlivosti tabákového kouře, a to nejen vzhledem k vlastnímu zdraví,“ uvedla na adresu kouření MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D z Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha.

Odliv zákazníků se nekoná

Nekuřácké restaurace o své zákazníky z důvodu nového zařízení zatím nepřicházejí. Každý druhý (50 %) obyvatel kraje konzumuje v restauracích, barech či vinárnách se stejnou chutí. Každý třetí (31 %) si dokonce dopřeje více.

 

 

Zdroj: MZ. N=510 Jihomoravský kraj

Nový zákon dodržují restauratéři i zákazníci  

Provozovatelé restauračních zařízení měli poslední tři měsíce čas na úpravu svých podniků, aby vyhovovaly podmínkám nového zákona.

„Od nabytí účinnosti zákona č. 65/2017 Sb. bylo vykonáno cca 250 kontrol, při kterých byl vykonán dohled mimo jiné nad dodržováním povinností uložených v tomto zákoně. Byla uložena jedna sankce za neznačení zákazu prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků. Fyzickým osobám za nedodržování zákazu kouření ve stravovacích službách sankce dosud uložena nebyla,“ uvádí Milan Šles, ředitel Odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje.

Ochrana nekuřáků

Česká republika tento rok, jako jedna z posledních zemí v Evropské unii, přijala zákon omezující kouření ve vnitřních prostorách restaurací, hospod, barů a dalších zařízení. Vnímání této novinky chránící především nekuřáky a zaměstnance podniků od pasivního kouření, ale v konečném důsledku i samotné kuřáky, měl za cíl zjistit průzkum, který si nechalo zpracovat Ministerstvo zdravotnictví. Průzkum probíhal na začátku září na reprezentativním vzorku 510 obyvatel Jihomoravského kraje z on-line panelu společnosti IPSOS.

Informace k akci Poslední típnutí v Brně

Datum: čtvrtek 7. září 2017

Čas: 13:00 – 16:00

Místo: Moravské náměstí, Brno

 

Hosté:

  • Lenka Teska Arnoštová, náměstkyně ministra zdravotnictví (přítomna 14:00 – 15:00 hod.)
  • Milan Šles, Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání KHS Jihomoravského kraje
  • Michaela Trnková, Státní zdravotní ústav, pracoviště Brno
  • Stanislava Potrepčiaková, Centrum pro závislé na tabáku, FN Brno
  • Mária Skladaná, Nemocnice Milosrdných bratří

 

Co se na akci dozvíte:

  • Jaké změny tzv. protikuřácký zákon přinesl
  • Co na něj říkají obyvatelé Jihomoravského kraje
  • Jaké změny v souvislosti s novým zákonem zmapovali krajští hygienici
  • Proč a jak přestat kouřit
  • Kde najít odbornou pomoc, když se s kouřením rozhodnete skoncovat

 

Akcí bude provázet Ondra Urban.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví́ ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností́, e-mail: tisk@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?