Projekty na pomoc ukrajinským uprchlíkům ve spolupráci s UNICEF, IPVZ a NCO NZO jsou v plném proudu. Kurzy češtiny a webináře už absolvovaly stovky ukrajinských zdravotníků

Vytvořeno: 24. 2. 2023 Poslední aktualizace: 24. 2. 2023

V měsících po ruské invazi na Ukrajinu ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Dětským fondem OSN (UNICEF), Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů úspěšně realizuje kurzy a jiné asistenční služby zdravotníkům z řad ukrajinských uprchlíků s cílem jejich zapojení do českého zdravotnického systému.

Vzhledem k trvání války na Ukrajině ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s UNICEF dělá maximum pro integraci zdravotníků z řad ukrajinských uprchlíků, a to nejen proto, aby mohli pokračovat ve své profesi, ale také aby zvýšili kapacity českého zdravotnického systému. V rámci této snahy spolupracují na celé řadě projektů, a právě spolupráce v oblasti vzdělávání je jedním z prvních projektů v tomto směru.

„Válka vyhnala miliony Ukrajinců z rodné země a statisíce z nich zamířily do České republiky. Považuji za naši povinnost zdravotníkům v jejich řadách pomoci, aby po dobu svého pobytu mohli vykonávat svou profesi a pomáhat tak ukrajinským i českým pacientům u nás. Velmi děkuji UNICEF za poskytnutí expertízy i finančních prostředků na tyto projekty,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

UNICEF s Ministerstvem zdravotnictví podepsaly memorandum o spolupráci na pomoci ukrajinským uprchlíkům v srpnu loňského roku a od té doby spolupráce probíhá na mnoha úrovních.

Česká republika ukázala obrovskou solidaritu s uprchlíky utíkajícími před válkou na Ukrajině. Významnou formou podpory ze strany vlády bylo i zajištění přístupu ke zdravotnickým službám pro všechny. UNICEF je poctěn, že může společně Ministerstvem zdravotnictví pracovat na posilování postavení a navyšování kapacit zdravotnických profesionálů přicházejících z Ukrajiny, kteří se tak můžou stát součástí řešení uprchlické situace a poskytovat zdravotnické služby uprchlíkům i české populaci,“ řekla Yulia Oleinik, vedoucí kanceláře UNICEF pro podporu řešení uprchlické situace v ČR.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví od května realizuje kurzy českého jazyka včetně obecného úvodu do systému českého zdravotnictví, které absolvovalo již 530 účastníků. Jde o kombinaci prezenčních a distančních dvouměsíčních kurzů. Účastníky kurzů IPVZ propojuje také s iniciativou Umíme pečovat, která pomáhá ukrajinským uprchlíkům s integrací a uplatněním na trhu práce v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a souvisejících nelékařských profesí.

„Díky podpoře UNICEF jsme od léta uspokojili obrovskou poptávku ze strany ukrajinských zdravotníků v řádu stovek zájemců. Zároveň jsme vytvořili vlastní odborné studijní materiály přímo v ukrajinštině, natočili jsme a zdarma zpřístupnili několik speciálních krátkých videí, která obsahují informace o českém zdravotnictví, a to v samostatné části našich webových stránek, která je přímo v ukrajinštině. I díky tomu si mnoho zdravotníků snadno a rychle našlo uplatnění ve zdravotnických zařízeních napříč celou Českou republikou,“ uvedla Irena Maříková, ředitelka Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Hlavním cílem projektu v gesci NCONZO je zlepšení socioekonomické situace přicházejících ukrajinských zdravotnických profesionálů a jejich rodin. Za tímto účelem nabízí Národní centrum informativní pomoc a podporu odborného a jazykového vzdělávání prostřednictvím Kontaktního centra – cizinci, https://www.nconzo.cz/cs/kontaktni-centrum. Stěžejní role Národního centra spočívá především v provázení ukrajinských zdravotníků s nelékařskými profesemi na cestě k získání uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky. V rámci projektu jsou rovněž naplánované akce cílené přímo na přicházející rodiny s dětmi. Do přípravy a realizace projektových aktivit jsme zapojili ukrajinské zdravotníky, jejichž zkušenosti jsou velmi přínosné pro vlastní realizaci projektu. 

Projekt realizovaný ve spolupráci s UNICEF navazuje na již poskytnutou pomoc na začátku válečného konfliktu na Ukrajině. Projekt byl zahájen informační kampaní v celoplošných rozhlasových stanicích s cílem zasáhnout až 580 000 osob z cílové skupiny. Varianty informačních spotů jsou vysílány v češtině i v ukrajinštině, vysílání je rovněž podpořeno zveřejňováním doplňujících informací na Facebooku a webových stránkách NCONZO. Celý systém je přiblížen prostřednictvím osobní zkušeností ukrajinské všeobecné sestry, která již aprobační zkoušku úspěšně absolvovala a pracuje jako kvalifikovaná sestra. Navazující aktivitou projektu je i příprava webinářů zaměřených na zvýšení kompetencí praktických a všeobecných sester v oblasti očkování, podpory kojení a dalších vybraných odborných činností. Projektové aktivity Národního centra doplňují aktivity IPVZ, a tak vzniká komplexní pomoc ukrajinským zdravotníkům,“ uvedla ředitelka Národní centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně Michaela Hofštetrová Knotková.Jste spokojeni s obsahem této stránky?