Přeshraniční spolupráce zvýší dostupnost zdravotní péče ve Šluknovském výběžku

Vytvořeno: 28. 8. 2019 Poslední aktualizace: 28. 8. 2019

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes v Dolní Poustevně spolu se státní ministryní sociálních věcí a ochrany spotřebitele Saska Barbarou Klepsch a představiteli Ústeckého kraje a všech sedmi zdravotních pojišťoven činných v České republice podepsal Společné prohlášení o spolupráci v oblasti přeshraniční zdravotní péče. Jeho cílem je usnadnit přístup ke zdravotní péči obyvatelům Šluknovského výběžku.

Oblast Šluknovského výběžku patří v České republice k nejodlehlejším a obtížně dosažitelným oblastem. Jeho specifická geografická poloha tak komplikuje poskytování zdravotní péče místnímu obyvatelstvu. Podpisem dokumentu všichni účastníci deklarují svůj úmysl rozšířit přístup ke zdravotním službám obyvatelům Šluknovského výběžku a příhraničního území Saska.

„Je naší prioritou zlepšovat dostupnost zdravotní péče v oblastech, kde je v současné době zajištěna nedostatečně a lidé za ní musí dojíždět. Díky dnes podepsanému dokumentu budou pacienti ze Šluknovského výběžku nově moci v rámci veřejného zdravotního pojištění vyhledat lékařskou péči po nemocnici v Rumburku a Varnsdorfu také na klinice v příhraničním městě Sebnitz,“ uvedl k podepsanému prohlášení ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Klinika Sebnitz tak doplní a podpoří dostupnost zdravotní péče pro občany Šluknovského výběžku primárně zajištěnou českými nemocnicemi.

„Přeshraniční poskytování zdravotní péče je zatím možné pouze ve velmi omezené míře. Jsem vděčná, že již dnes, pouhé čtyři týdny po našem setkání v Praze, podepisujeme toto prohlášení, které nám umožní rychle najít řešení pro postižené pacienty. Nemocnice v příhraničních oblastech Svobodného státu Sasko již souhlasily s poskytováním zdravotní péče českým pacientům. Chtěla bych tímto poděkovat českému ministru zdravotnictví, Adamu Vojtěchovi, a všem účastníkům za českou a saskou stranu za tuto cílenou a plodnou spolupráci,“ řekla saská ministryně zdravotnictví Barbara Klepsch.

Společné prohlášení počítá s vytvořením Komise pro přeshraniční zdravotní péči složené z jednotlivých signatářů prohlášení, která bude sledovat a analyzovat potřeby dalšího rozvoje této spolupráce v regionu.

Ministerstvo zdravotnictví maximálně podporuje zpřístupnění zdravotní péče v regionech s omezenou dostupností také prostřednictvím dotací určených praktickým lékařům a stomatologům na vybavení ordinací nebo platy sester. Celkem už bylo podpořeno 59 ordinací zubařů a praktiků po celé ČR v celkové výši 36,5 milionů korun. Zájemci o dotaci naleznou veškeré informace na stránkách Ministerstva zdravotnictví. Také pojišťovny podporují místní poskytovatele zdravotních služeb, a to speciálním úhradovým mechanismem.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?