Poslanci nemají ovládat VZP, říká v rozhovoru pro Lidové noviny ministr Adam Vojtěch

Vytvořeno: 27. 3. 2018 Poslední aktualizace: 27. 3. 2018

Datum vydání: 27. 3. 2018
Zdroj: Lidové noviny
Autor: Pavel Bartošek


Ministrovi zdravotnictví v demisi Adamu Vojtěchovi (za ANO) se nelíbí, že největší českou zdravotní pojišťovnu řídí a spravují politici. Zároveň si pochvaluje, že se podařilo vyřešit situaci v pražské Nemocnici Na Homolce, která dosud nakupovala zdravotnické pomůcky přes dceřinou společnost jako soukromá firma, nikoli ve veřejných soutěžích jako státní instituce. 

LN Krátce po svém nástupu do funkce jste propustil ředitele dvou velkých nemocnic, pražské Bulovky a Fakultní nemocnice (FN) v Ostravě. Posíláte letos také kontrolu do FN Plzeň, FN Hradec Králové a Všeobecné fakultní nemocnice. Chystáte další propouštění? 
Teď ne. Ale bude záležet na výsledku kontrol, které jsou naplánované na tento rok. Ty se musí vyhodnotit a uvidíme, jaké budou závěry. Nemůžu to samozřejmě vyloučit. Kontroly ale posíláme nejen do nemocnic, ale také třeba do Státního ústavu pro kontrolu léčiv či do Státního zdravotního ústavu. 

Kritizoval jste i situaci v Nemocnici Na Homolce, která měla do konce měsíce ukončit neprůhledné nákupy zdravotnických pomůcek přes dceřinou společnost Holte Medical. 
Ono to skutečně trvá dlouho, přestože byl nějaký harmonogram uložený na základě usnesení vlády, a ten nebyl doposud naplněný. Měl jsem tedy objektivní důvody. 

LN Na Homolce ale byla od roku 2014 ekonomickou náměstkyní vaše současná kolegyně z vlády ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová. Nemířila tedy vaše kritika trochu i do vlastních řad? 
Určitě ne. Tuto agendu neřeší od roku 2015, takže nebyla zodpovědná za likvidaci dceřiné společnosti Holte Medical. Za to, že se to tak dlouho táhlo, tedy odpovědnost nenese. Pokud jde o HolteMedical, nemocnice s ní nyní ukončila smlouvu o dodávkách. Musí teď nakupovat sama, takže budeme prověřovat, zda všechny zakázky řádně soutěží a dodávky nakupuje transparentně, protože na rozdíl od dceřiné společnosti musí postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Je ale pozitivní, že se to podařilo. Myslím, že tak končí jedna stinná kapitola historie českého zdravotnictví. 

Budete něco dělat s tím, že likvidátorka Holte Medical je podle nedávných informací trestně stíhána? 
Řeším to s managementem nemocnice. Problém spočívá v tom, že dceřiná společnost Holte Medical bude ukončením nákupů v zásadě mrtvá. Bude tam nějaký zbytkový majetek, ale ta společnost už směřuje ke zrušení. Pokud by se ale likvidátor měnil, celý proces rušení Holte Medical by se prodloužil. Společnost má v řádu měsíců zaniknout, a kdyby tam přišel nový likvidátor, ten proces by se jednoznačně prodloužil. Takže zvažuji správné řešení. Na jednu stranu mi samozřejmě vadí okolnosti, které likvidátorku doprovázejí, ale na druhou stranu nechci s vaničkou vylít i dítě. Tedy oddalovat to, co je cílem, to jest, aby společnost Holte Medical byla zrušena. Ukončením nákupů teď v březnu bude společnost už jen mrtvou schránkou, která čeká na zrušení. 

Jako ministr řešíte také situaci okolo tradiční čínské medicíny. Nechal jste pozastavit výstavbu centra ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Jaká bude jeho budoucnost? 
Platí to, co jsem řekl, a tak to i bude – že centrum čínské medicíny by nemělo být institucionálně součástí fakultní nemocnice. Ale shoda je na tom, že by mělo zůstat v Hradci Králové, kde je vyčleněný pozemek. Otázka je, jak bude zaměřeno, protože máme plán, že by se tam dělala i jiná komplementární medicína než jen čínská, například homeopatie. Fakultní nemocnice je vědecké pracoviště a tato komplementární medicína by od něj měla být institucionálně oddělená. Nemůžeme samozřejmě dělat, že vůbec neexistuje, lidé ji využívají, dokonce i někteří standardně vystudovaní lékaři aplikují akupunkturu či homeopatika. Jsou na to různé názory a není možné to ignorovat. Takže je namístě, pokud nějaká taková instituce bude existovat a bude se tím zabývat. I když tato péče samozřejmě nebude hrazena z veřejného zdravotního pojištění. 

Takže to bude odděleno institucionálně, ale propojeno prostorově? 
Pozemek v Hradci Králové je už připravený, takže jsme se shodli, že tam to centrum může být, protože se nevyplatí z ekonomického hlediska ho někam stěhovat, třeba do Prahy. Ale nebude součástí fakultní nemocnice. To je jisté. 

Nedávno jste vyhlásil, že ministerstvo dá milion každému zubaři, který půjde na venkov. Podobný dotační program funguje také pro praktické lékaře. Chystáte se takto podpořit i další odbornosti? 
V zásadě největší problém je dnes dostupnost primární péče, tedy praktičtí lékaři, dětští lékaři a zubaři. Na ty jsou programy zaměřeny. Ambulantních specialistů máme relativně hodně, i když záleží odbornost od odbornosti. Primární péče ale má být ze všech segmentů pro člověka nejdostupnější. Nemocniční péči využívají řádově procenta pacientů. Proto se také snažíme vytvořit novou koncepci primární péče, abychom dali praktikům širší pravomoci. Praktik má být pro člověka nejbližší bod a má mu poskytnout co nejvíc služeb. A do primární péče patří i stomatolog, protože pokud dodržujete prevenci, tak byste ho měli navštívit dvakrát ročně. A je pravda, že v odlehlých lokalitách je s primární péčí problém. 

A je o tyto pobídky zájem? 
Loni si o dotaci zažádalo 15 praktiků. Je otázka, jestli je to hodně, nebo málo. Na druhou stranu letos už máme za první dva měsíce čtyři žádosti. Není to jenom pobídka na nové ordinace, ale hlavně na převzetí již fungujících praxí. Lékaři nám stárnou, což je objektivní fakt. Budeme proto preferovat právě ty lékaře, kteří chtějí zavedenou ordinaci převzít. To je samozřejmě výhodnější než stavět na zelené louce. Ale je to jenom jeden střípek. Musí se zapojit i pojišťovny, které budou bonifikovat tyto praxe vyšší úhradou. 

A týkají se tyto pobídky i dětských lékařů? 
Tam je to stejné jako v případě praktických lékařů pro dospělé, tedy částka až 500 tisíc na vybavení ordinace a plat sestry. Vyšší částka u zubařů, až 1,2 milionu, je dána tím, že vybavení zubařské ordinace je dražší. Zubařské křeslo stojí 500 tisíc, pak rentgen a tak dále. Praktici nepotřebují takto drahé vybavení. Ale je pravda, že praktických lékařů pro dospělé se nám hlásí víc než pediatrů. 

Mluvil jste také o tom, že byste chtěl odpolitizovat dozorčí a správní radu VZP. Pracujete na nějaké legislativní změně? 
Je třeba říct, že jde o návrat k něčemu, co už tady bylo. Současný stav vytvořil tehdejší ministr zdravotnictví David Rath, aby měl ve VZP vyšší politický vliv. Předtím byly tyto orgány obsazeny tripartitně, stejně jako u jiných zdravotních pojišťoven. Ostatně je stále v zákoně o VZP přímo napsáno ustanovení, že orgány VZP mají reprezentovat pojištěnce, zaměstnavatele pojištěnců a stát. Takto zní zákon, s ním ale nekoresponduje obsazení rad. Nejsou tam zástupci pojištěnců, ale poslanci, a někdy dokonce jenom bývalí poslanci, kteří už nemají mandát někoho zastupovat. Myslím si proto, že celkově to není úplně v pořádku. 

Co přesně na tom není v pořádku? 
Když jsem se díval do zahraničí, nenašel jsem žádný jiný podobný příklad, že by takto měli politici obsazenou zdravotní pojišťovnu. V Německu či v Nizozemsku, tedy v systémech veřejného zdravotního pojištění, jsou zdravotní pojišťovny skutečně více nezávislé. Samozřejmě že jsou kontrolovány státem a mají jasná pravidla. Ale neproniká tam politický prvek, který může být do jisté míry problematický, protože politici mají často své partikulární zájmy, bojují za svůj kraj či region. Pojišťovna by se však na systém a na pojištěnce měla dívat jako na celek, nikoli podle toho, že ten a ten poslanec je z nějakého kraje a potřebuje tam podpořit nemocnici. To je totiž riziko, kterému dnes čelíme. Poslanci mají sedět ve sněmovně a tvořit zákony a regulace pro pojišťovny – nikoli je ovládat, to není zdravé. 

Jak to tedy chcete změnit? 
Chci připravit zákon, nový zákon o zdravotních pojišťovnách, který bych rád předložil v tomto volebním období. Dnes totiž máme zvlášť zákon o VZP a zvlášť zákon o zaměstnaneckých pojišťovnách. Rozdíl je i v tom, že v rámci VZP je možné, aby poskytovatelé zdravotní péče, kteří mají s VZP smlouvu, byli v orgánech zdravotní pojišťovny, i když v ostatních pojišťovnách je to zakázáno, řekl bych celkem logicky, kvůli střetu zájmů. Protože pokud má poskytovatel zdravotní péče smlouvu s pojišťovnou, která ho platí, a zároveň je v její správní radě, tak to není úplně v pořádku. Tyto rozdíly by se proto měly sjednotit. Podle mě je to správná cesta, ale samozřejmě bude složité o tom přesvědčit kolegy ze sněmovny. Nemělo by to být tak, že pojišťovny nebudou pod kontrolou státu, naopak. Zákon by měl jejich kontrolu ještě zpřísnit a zavést sankce.

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?