Počty hospitalizovaných pacientů neklesají, Česká republika proto zůstane v pátém stupni pohotovosti

Vytvořeno: 29. 1. 2021 Poslední aktualizace: 1. 2. 2021

Vzhledem k aktuální epidemické situaci a zátěži zdravotního systému momentálně Ministerstvo zdravotnictví nezvažuje přesun do nižšího stupně pohotovosti. Hodnota rizikového skóre již není rozhodujícím kritériem.

„Ve verzi protiepidemického systému 2.0 klademe důraz především na stav lůžkových kapacit v nemocnicích. Tyto kapacity jsou i nadále velmi vytížené. Vysoký je také počet pacientů na jednotkách intenzivní péče. Případný přesun do nižšího stupně pohotovosti proto momentálně nezvažujeme,“ říká ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Skóre je hodnoceno pro celou republiku. ČR je v systému PES řazena do pěti stupňů pohotovosti, na které navazují příslušná protiepidemická opatření týkající se např. nošení roušek, shromažďování, obchodů, kultury nebo školství, ale i jejich rozvolňování.

„Pro zlepšení aktuální epidemiologické situace je velmi důležité důsledné dodržování platných protiepidemických opatření. Nezapomínejme na dodržování 3R (rozestupy – ruce – rouška). Všude tam, kde se setkáváme s více lidmi, doporučuji zakrývat nosů a úst, a to ideálně respirátorem třídy FFP2. Zároveň bych chtěla vyzvat zaměstnavatele, aby v maximální možné míře využívali pro své zaměstnance tzv. home office,“ popisuje hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

Protiepidemický systém 2.0 (PES 2.0) vyvinulo Ministerstvo zdravotnictví a Ústav zdravotnických informací a statistiky ve spolupráci s experty z českých i zahraničních univerzit. Skóre je kalkulováno a implementováno do online systému ÚZIS a zveřejněno na webových stránkách.

„Téměř všechny epidemiologické ukazatele, které pravidelně sledujeme, ukazují na stagnaci vývoje epidemie. V důsledku toho vychází i hodnota reprodukčního čísla blízká 1. Zcela zásadní jsou stále velmi vysoké počty pacientů potřebujících intenzivní a vysoce intenzivní péči, proto stávající situaci nelze hodnotit jinak než jako rizikovou,“ uvádí k aktuální epidemiologické situaci ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

„Přestože počet COVID pacientů v ČR mírně klesá, naprostá většina nemocnic je nadále zatížena prakticky na maximum svých kapacit. Stále jsou realizovány mezikrajové transporty z krajů, kde je vytížení kapacity lůžek nejvyšší (Karlovarský kraj). Na tomto místě je nutno jednoznačně dementovat informace v některých mediích, že dochází k umělému udržování obložnosti nemocnic z důvodu zneužívání navýšených úhrad pro pacienty hospitalizované na JIP/ARO. Omezení odkladné péče trvá a zahájení jejího obnovení ve většině nemocnic nelze očekávat dříve než za 3 týdny, to vše za podmínky účinnosti přijímaných protiepidemických opatření. Panu ministrovi navrhuji ukončení činnosti polní nemocnice v Letňanech, k jejímuž plnému využití není k dispozici dostatečný počet civilního personálu. Pokud by došlo ke zlepšování personální situace, pak je efektivnější navyšování funkční kapacity civilních nemocnic než posílat personál pracovat do polní nemocnice,“ říká náměstek ministra zdravotnictví, předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a vedoucí Klinické skupiny COVID Vladimír Černý.

Aktuální opatření, počty pozitivně diagnostikovaných pacientů a další informace související s epidemií covid-19 je možné sledovat na stránkách Ministerstva zdravotnictví koronavirus.mzcr.cz, nebo na vládním portálu covid.gov.cz.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Barbora Peterová, vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí, e-mail: tisk@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?