Novým ředitelem Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze bude jmenován MUDr. Aleš Herman

Vytvořeno: 23. 9. 2011 Poslední aktualizace: 23. 9. 2011

Ministerstvo zdravotnictví ČR ukončilo výběrové řízení na pozici ředitele Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze (IKEM). Jeho vítězem se stal MUDr. Aleš Herman, Ph.D., který založil a vybudoval pracoviště intervenční kardiologie Kardio-Troll v Krajské nemocnici Pardubice a s vedením nemocnice se podílel na vybudování Kardiocentra. Do funkce jej ministr zdravotnictví Leoš Heger uvede 1. října 2011.

 
Cílem a úkolem nově jmenovaného ředitele bude především vylepšit roky budované renomé tohoto jednoho z největších specializovaných klinických a vědeckovýzkumných pracovišť v České republice a rozvíjet špičkovou kvalitu poskytované péče. Garantovat rozvoj institutu a perspektivu pro pacienty i zaměstnance cestou zlepšování zdravotní péče o pacienty, zdokonalováním léčebných postupů, a rozvíjením nejnovějších vědeckých poznatků v praxi. Zároveň bude mezi hlavní priority patřit také další ekonomická stabilita hospodaření institutu, hledání rezerv, včetně vyrovnávání podílu jednotlivých center na tvorbě pozitivního ekonomického výsledku. 
 
MUDr. Aleš Herman, Ph.D., absolvoval Lékařskou fakultu Karlovy univerzity v Hradci Králové a má atestaci z interního lékařství a kardiologie. V roce 2000 zde dokončil postgraduální studium. Pracoval na I. interní klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové a dále jako vedoucí pracoviště invazívní kardiologie Kardio-Troll v Krajské nemocnici Pardubice, které v letech 2001 až 2002 zakládal. S vedením nemocnice se podílel na vybudování nového Kardiocentra. Byl předsedou Vědecké rady a členem představenstva České lékařské komory, je členem Kardiologické společnosti ČLS JEP a tajemníkem akreditační komise kardiologie.    
 
 
Pro více informací kontaktujte:
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Vlastimil Sršeň, tel.: 224 972 166, e-mail: tis@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?