Nemocnice Na Bulovce a Thomayerova nemocnice budou od příštího roku bez přívlastku „fakultní“, rozsah péče bude zachován

Vytvořeno: 22. 8. 2011 Poslední aktualizace: 22. 8. 2011
Ministerstvo zdravotnictví ČR se v rámci restrukturalizace sítě akutních lůžek v hlavním městě Praze rozhodlo k 1. lednu 2012 přejmenovat a odejmout přívlastek „fakultní“ Fakultní nemocnici Na Bulovce a Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou s tím, že zůstane zachována činnost v dosavadním rozsahu včetně klinik a odborných center. Tuto změnu konzultovalo s přednosty jednotlivých klinik i s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
 
Cílem je posílení role kmenových nemocnic, které jsou fyzicky vázané na sídla lékařských fakult, a které mají celkově nejvyšší výukový a výzkumný potenciál. „Dílčí aktivity z akademické oblasti zůstanou ve stávajícím areálu Fakultní nemocnice Na Bulovce a Fakultní Thomayerovy nemocnice zachovány a v budoucnu se budou přizpůsobovat potřebám lékařských fakult. Rozsah zdravotní péče se bude tak jako doposud přizpůsobovat potřebám pražského a v širším kontextu i středočeského regionu,“ říká ministr zdravotnictví Leoš Heger a dodává: „V platnosti zůstanou smlouvy s jednotlivými pražskými lékařskými fakultami Univerzity Karlovy, statuty klinik a stávající vedení klinik.“
 
Samotnou změnu názvu provede ministerstvo zdravotnictví změnou zřizovací listiny nemocnic. Dále zajistí převedení dotací na nové subjekty, aby nedošlo k jakémukoli snížení počtu výkonů a lékařů způsobené nedostatkem finančních prostředků. V Praze zůstanou nadále tři fakultní nemocnice, a to Všeobecná fakultní nemocnice, Fakultní nemocnice Motol a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Jde o první zásadní krok transformace pražského zdravotnictví za posledních dvacet let.
 

(V příloze originální verze tiskové informace).

 
Pro více informací kontaktujte:
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Vlastimil Sršeň, tel.: 224 972 166, e-mail: tis@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?