Ministr zdravotnictví předložil na dnešním zasedání vlády v souvislosti s krizovým řešením případů otrav metylalkoholem následující materiály:

Vytvořeno: 12. 9. 2012 Poslední aktualizace: 12. 9. 2012

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?