Ministr zdravotnictví: Jmenuji nového ředitele Nemocnice Na Homolce

Vytvořeno: 29. 9. 2014 Poslední aktualizace: 29. 9. 2014

„Obsazení postu ředitele Nemocnice Na Homolce považuji za záležitost klíčového významu z hlediska rozpletení a zpřetrhání klientelistických vazeb přes dceřiné společnosti. Bohužel se ke mně dostalo několik informací naznačujících pokusy o ovlivnění výběrového řízení. Nehodlám, ani není úlohou ministra zdravotnictví zkoumat, zda a který z těchto pokusů mohl zakládat reálné nebezpečí ovlivnění názoru výběrové komise. Volím cestu nezpochybnitelnou, tedy využít své pravomoci a výběrové řízení zrušit,“ sdělil ministr Svatopluk Němeček.

„Zároveň jsem přijal rezignaci na funkci z rukou současného ředitele Nemocnice Na Homolce MUDr. Michala Šetlíka, kterému jsem poděkoval za jeho dosavadní práci. Dále využívám svého práva a vzhledem k faktu, že situaci Nemocnice Na Homolce je potřeba bezodkladně řešit a zastavit spekulace a zpochybňování této organizace, jmenuji k 1. 10. 2014 novým ředitelem Nemocnice Na Homolce Dr. Ing. Ivana Olivu. Je si vědom, že jeho hlavním úkolem je vrátit Nemocnici Na Homolce důvěru veřejnosti co se týká transparentního vedení a nákupů. Tento úkol se nepochybně neobejde bez definitivního vyřešení, to znamená bez zrušení dceřiných společností s pochybnými vazbami,“ řekl na závěr ministr Němeček.

Dr. Ing. Ivan Oliva
Manažer s 25letou mezinárodní zkušeností. Vystudoval Fakultu potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze. Poté emigroval do tehdejší Německé spolkové republiky, kde vystudoval Evropský institut managementu ve Frankfurtu nad Mohanem. V Německu pracoval až do roku 1993 na obchodních a manažerských pozicích ve společnosti Essex Pharma Gmbh / Schering Plough. Po návratu do České republiky vystudoval Ústav ekonomiky a řízení VŠCHT v Praze, kde získal doktorský titul v oboru řízení a ekonomika podniku. Pracoval postupně jako generální ředitel společností Berlin-Chemie a.g. pro Českou republiku, Spofa.a. s., SpofaDental a.s., Bureau Veritas ČR. V letech 2010–2012 byl majitelem a jednatelem společnosti Avilo, s.r.o., která se zabývala zvyšováním hodnoty firem a strategickým managementem. Následovala pozice generálního ředitele a místopředsedy představenstva ve Spolaně Neratovice. Od roku 2013 do současnosti byl jednatelem společnosti Polymer Institute Brno, spol. s r.o.

Ivan Oliva mluví anglicky, německy a rusky. Je ženatý a má 4 dcery.

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?