Ministr Němeček: Plníme sliby, senioři a děti budou mít léky ještě levnější

Vytvořeno: 23. 9. 2016 Poslední aktualizace: 23. 9. 2016

Na tiskové konferenci dnes (23. 9. 2016) ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček představil plánované změny v lékové politice ministerstva zdravotnictví, které pomohou seniorům a rodinám s nemocnými dětmi lépe snášet ekonomické obtíže spojené s léčbou. Bude tak splněn slib zajistit těmto skupinám pacientů levnější léky.

V současné době jsou senioři na 65 let věku chráněni ochranným limitem 2500 Kč na započitatelné doplatky za léky. To znamená, že když uhrazené doplatky na léky v kalendářním roce překročí tento ochranný limit, zdravotní pojišťovna vrátí pojištěnci peníze, které zaplatil na doplatcích nad tento limit.

 

 

„My toto aktuální nastavení změníme a od příštího roku snížíme pro seniory od 70 let věku ochranný limit na doplatky za léky ze současných 2500 Kč na 500 Kč. Tato změna přinese seniorům minimálně dvoutisícikorunovou roční úsporu ve výdajích za léky,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Němeček a dodal: „Stejný princip bude platit pro seniory ve věkové skupině 65-69 let a pro děti, u nich bude ochranný limit snížen na 1000 Kč za rok.“

Pokud tedy například 73letý pacient zaplatí na doplatcích za léky v průběhu příštího roku v součtu 10 000 Kč, na konci roku mu zdravotní pojišťovna vrátí 9 500 Kč zpět. Pro českého seniora, který má průměrný příjem ze starobního důchodu 11 400 Kč, to jistě není zanedbatelná částka. Ochranné limity se budou týkat například léků na symptomatickou léčbu chronické žilní nemoci, vysoký krevní tlak nebo prevenci cévní mozkové příhody.

„Bohužel v poslední době obecně roste také nemocnost malých dětí a s tím i ekonomické dopady na jejich rodiče. Proto jsme se rozhodli ulehčit také rodinám s malými dětmi – stejný model se bude vztahovat i na děti mladší 18 let, kde bude roční ochranný limit stanoven rovněž na 1000 korun,“ doplnil Svatopluk Němeček.

 

Navrhované změny a úspory
 

KATEGORIE

současné limity

navrhované limity

úspora

SENIOŘI 65–70 LET

2500,-

1000,-

1500,-

SENIOŘI 70+

2500,-

500,-

2000,-

Děti do 18 let

2500,-

1000,-

1500,-

 

Uvedená ulehčení pacientům vejdou v platnost v nejkratších možných termínech. Návrh potřebné novely zákona o veřejném zdravotním pojištění bude předložen Legislativní radě vlády v řádu několika málo týdnů.

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail:
tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?