Ministr Němeček: Oceňuji snahu ČLK

Vytvořeno: 14. 3. 2016 Poslední aktualizace: 14. 3. 2016

„Oceňuji snahu profesní komory neúnavně a opakovaně upozorňovat na problémy českého zdravotnictví a jsme ve shodě, že mnohé věci je třeba akutně řešit. Přímo v práci lékařů – cizinců ovšem hlavní problém nevidím. Žijeme v globalizovaném světě a v podmínkách otevřeného trhu práce. Někteří čeští lékaři volí odchod za prací například do Německa a naopak třeba mnozí slovenští lékaři studují a následně i pracují v České republice. To, co zajímá pacienta, je erudovanost lékaře. To, že možnost pracovat pro české pacienty dostanou pouze kvalitně vzdělaní lékaři z ciziny, hlídá právě Česká lékařská komora a každého takového lékaře – cizince registruje,“ reagoval ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček a dodal, že od svého nástupu do funkce intenzivně pracuje jak na změnách zákonů ve prospěch českého zdravotnictví, tak na zlepšování toku peněz do systému.

Personální stabilizaci českého zdravotnictví přinese novela zákona č. 95 o vzdělávání lékařů. Podle stávajícího návrhu dojde ke zkrácení specializačního vzdělávání lékařů a nově budou vymezeny kompetence lékaře po absolvování základního kmene. Od těchto kroků očekáváme, že lékaři budou moci dříve vstoupit do praxe a současně předpokládáme, že tento krok sníží počet lékařů odcházejících za specializačním vzděláváním do zahraničí. Zároveň se připravuje dílčí novela zákona č. 96 týkající se vzdělávání sester s cílem upravit vzdělávání zejména všeobecných sester a zdravotnických asistentů tak, aby bylo možné jejich dřívější zařazení do praxe.

Kromě těchto legislativních kroků se MZ snaží také systematicky bojovat s podfinancováním českého zdravotnictví. Vláda už podruhé rozhodla o navýšení platů zdravotníků a úhradová vyhláška zajistila nemocnicím finance na toto navýšení. Ministerstvo zdravotnictví také prosazuje návrh zákona, kterým se zavádí pravidelná valorizace plateb za státní pojištěnce.

„Valorizací chceme do budoucna zajistit zhruba třímiliardový pravidelný přísun do rozpočtu zdravotnictví tak, aby se mohlo kontinuálně a předvídatelně rozvíjet. V případě, že by trval dosud nesouhlasný postoj ministerstva financí, připravíme do poloviny roku nařízení vlády, kterým budeme požadovat navýšení platby za státního pojištěnce,“ připomněl ministr Němeček.

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?