Ministr: Můj postup je zcela transparentní

Vytvořeno: 20. 12. 2007 Poslední aktualizace: 20. 12. 2007

Ministr zdravotnictví důrazně protestuje proti nařčení, že protežuje
některé farmaceutické firmy. Žádným způsobem totiž nezasahuje do práce
tzv. kategorizační komise, která navrhuje výši úhrady z veřejného
zdravotního pojištění za léky a nezasahuje ani do odvolacího řízení.
Ministr Tomáš Julínek, na rozdíl od svých předchůdců z ČSSD v čele
resortu, nebude měnit konečné stanovisko ke kterému dospěli experti a
odvolací komise a podepíše lékovou vyhlášku tak, jak mu bude předložena.
Ministr Tomáš Julínek je překvapen tím, jak nejsou některá média
schopna rozlišit faktický střet zájmů od formálního členství v
občanském sdružení. Tomáš Julínek i jeho náměstek Pavel Hroboň se nikdy
netajili svými aktivitami v občanském sdružení Reforma zdravotnictví –
fórum.cz. Ještě před nástupem na ministerstvo se vzdali veškerého vlivu
na chod sdružení a jejich členství se stalo pouze formálním. Spočívá v
tom, že obdrží jednou za půl roku pozvánku na valnou hromadu. Hlavní
aktivitou sdružení v letošním roce je organizování prestižního
mezinárodního kongresu zdravotnických expertů International Health
Summit, který je příznivě kvitován odbornou veřejností v zahraničí, a
to jako v Evropě ojedinělá událost zvyšující prestiž České republiky.
Sdružení každý rok transparentně zveřejňuje zprávu o své činnosti a
zdroje svého financování. Novináři tak nemusejí vytvářet teorie o
záhadných propojeních a své články psát na základě složitých pátrání.
Stačí, že se podívají na internet a všechny potřebné údaje tam bez
problémů naleznou. To je zásadní rozdíl od aktivit jiných politiků,
především pak Davida Ratha, od kterého dosud novináři důrazně nežádali,
aby fakty doložil svá tvrzení (či spíše mlčení) o finanční podpoře,
které se dostalo jemu a jeho společnostem (například Da Vinci klubu).
Tomáš Julínek a Pavel Hroboň trvají na tom, že jejich formální členství
v občanském sdružení Reforma zdravotnictví – fórum.cz nepředstavuje
žádný konflikt zájmů. Rozhodování o výši úhrad léků je expertní
záležitostí, do které nezasahují. Pokud by však mělo jejich setrvání v
občanském sdružení vést k neustálým útokům na jejich osobu a zvláště
pak zpochybňovat reformu zdravotnictví a činnost ministerstva, nemají
žádný problém členství v této organizaci ukončit nejen fakticky (jak
učinili již před příchodem na ministerstvo), ale i ryze formálně.

Tomáš Cikrt
mluvčí MZ


Jste spokojeni s obsahem této stránky?