Ministerstvo zdravotnictví výskyt horečky Ebola denně monitoruje

Vytvořeno: 4. 8. 2014 Poslední aktualizace: 4. 8. 2014

Ministerstvo zdravotnictví výskyt horečky Ebola denně monitoruje

V souvislosti s výskytem hemoragické horečky Ebola v Západní Africe ministerstvo denně pečlivě sleduje vývoj situace. K dispozici máme nejen monitoring informací Světové zdravotnické organizace (WHO), ale také podklady Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), které jsou zaměřeny na průběžné hodnocení souvisejícího rizika pro evropské státy.

„V současné době je zintenzivněna koordinace postupů jak v rámci rezortu zdravotnictví tak i mezirezortní spolupráce, zejména s kompetentními pracovníky Letiště Václava Havla Praha a s pracovníky Ministerstva zahraničních věcí. Ministr zdravotnictví dále může rozhodnout o svolání Ústřední epidemiologické komise, jejímiž členy jsou nejen zástupci našeho, ale i ostatních rezortů,“ uvedl hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta a dodal, že k datu 4. srpna 2014 bylo podle zpráv Světové zdravotnické organizace hlášeno celkem 1 323 případů této infekce, z nichž v 729 případech došlo k úmrtí. „Podle současného stanoviska ECDC je riziko šíření původce hemoragické horečky Ebola v návaznosti na mezinárodní cestování spíše nízké, a to především z toho důvodu, že k nákaze u dané nemoci dochází přímým kontaktem s tělesnými tekutinami a sekrety nakažených osob. K tomuto kontaktu dochází nejčastěji v nemocničních zařízeních a dále pak při nedodržování bariérového ošetřovacího režimu, jako například při používání použitých kontaminovaných injekčních jehel a stříkaček, “ vysvětlil hlavní hygienik.

Zavlečení individuálních případů z oblastí výskytu infekce do Evropy i České republiky však zcela vyloučit nelze. Česká republika má proto vypracované postupy reakce na tuto hrozbu, které odpovídají požadavkům WHO. V případě podezření na vysoce nakažlivou nemoc na palubě letadla s místem přistání v ČR by se postupovalo podle „Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci na palubě letadla přistávajícího ve vstupním místě ČR pro leteckou dopravu“ (kterým je Letiště Václava Havla Praha). Opatření by mimo jiné spočívala v izolaci, transportu, hospitalizaci a léčbě nemocného nebo z nemoci podezřelého na infekční klinice na Bulovce, ve zdravotním dohledu osob v kontaktu, v epidemiologickém šetření, vyšetřování vzorků biologického materiálu, dezinfekci prostor i předmětů a v dalších opatřeních stanovených hygienickou službou, která by také rozhodla o zapojení dalších složek integrovaného záchranného systému. Obdobně formuluje opatření i další směrnice upravující postup při výskytu nebo podezření na vysoce nebezpečnou nákazu ve zdravotnickém zařízení.

Ministerstvo zdravotnictví bude na svých webových stránkách (www.mzcr.cz) o vývoji epidemiologické situace a o eventuálních přijímaných opatřeních veřejnost informovat.

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?