Ministerstvo zdravotnictví vypisuje soutěž na návrh elektronizace českého zdravotnictví

Vytvořeno: 18. 9. 2012 Poslední aktualizace: 18. 9. 2012

Ministerstvo zdravotnictví ČR vypisuje veřejnou soutěž na přípravu návrhu elektronizace zdravotnictví v České republice. Cílem je zavedení systému sdílení dat nezbytných k poskytování péče za pomoci využití informačních technologií, který přinese kvalitnější a bezpečnější poskytování zdravotních služeb. Zároveň zvýší úroveň bezpečí pro poskytovatele zdravotní péče, zamezení zbytné duplicitní péče a v konečném důsledku i úspory v systému veřejného zdravotního pojištění. 

„Již  dnes  využívá většina  poskytovatelů  zdravotních  služeb informační technologie pro uchování a sdílení zdravotnické dokumentace. Jedná se ovšem o systémy bez komplexního propojení mezi více subjekty. Hlavním cílem je tyto stávající systémy propojit navzájem a využít veškerých synergických efektů,“ říká Petr Nosek, náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní pojištění, a dodává: „Je potřeba si uvědomit, že ve 21. století   není elektronizace  zdravotnictví  jen potřebná, ale je naprosto nutná  k jeho kvalitnímu a efektivnímu fungování. “
 
 
Ministerstvo  zdravotnictví  očekává  od  návrhu systému elektronizace zdravotnictví především zajištění zvýšení  kvality   a efektivity   poskytovaných   zdravotních   služeb.   Dále  jejich    dlouhodobou    stabilitu a v souvislosti s elektronizací agend celého sektoru zdravotnictví i dosažení  cíle ve smyslu podstatného zvýšení role pacienta. Své nabídky mohou zájemci podávat až do 17. října 2012 s tím, že výherce zakázky obdrží odměnu ve výši 900 tisíc korun. Jednotlivé návrhy bude hodnotit jedenáctičlenná komise složená většinově z nezávislých odborníků a ministerstvo zdravotnictví si vyhrazuje veškerá práva ke všem principům obdrženým v rámci veřejné soutěže. Do projektu budou následně zapojeny všechny subjekty zdravotnictví – lékaři, pacienti, zdravotní pojišťovny i asociace nezávislých odborníků.
 
„Elektronizace českého zdravotnictví je pro nás velice důležitým krokem, který posune české zdravotnictví blíže k vyspělým státům a zároveň představuje důležitý nástroj rychlé a efektivní komunikace i v rámci celoevropského prostoru,“ říká Marek Ženíšek, první náměstek ministra zdravotnictví a doplnil: „Při jakémkoli zranění nebo onemocnění v zahraničí může mít přístup lékaře k některým datům pacienta naprosto klíčový význam.“
 
 
 
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Vlastimil Sršeň, e-mail: tis@mzcr.cz
 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?