Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádná opatření umožňující úhradu léčivých přípravků PAXLOVID a LAGEVRIO

Vytvořeno: 29. 12. 2022 Poslední aktualizace: 29. 12. 2022

Ministerstvo zdravotnictví vydalo na základě souhlasu vlády dne 21. 12. 2022 mimořádná opatření, jimiž s účinností od 1. 1. 2023 stanovilo cenu pro konečného spotřebitele a podmínky úhrady léčivým přípravkům PAXLOVID a LAGEVRIO jakožto léčivým přípravkům významným z hlediska ochrany veřejného zdraví. Jedná se o významný krok přispívající k zajištění dostupnosti hrazené zdravotní péče v souvislosti s onemocněním covid-19.

Léčivé přípravky PAXLOVID a LAGEVRIO patří do skupiny antivirotik, jsou vyráběné jsou ve formě tablet, a jsou tedy určené k léčbě onemocnění covid-19 zejména v domácím prostředí pacienta. Jejich podání má zamezit rozvoji těžké formy nemoci a potřeby hospitalizace u rizikových pacientů.

“Díky vydaným opatřením bude možné uhradit tyto léčivé přípravky z veřejného zdravotního pojištění při výdeji v kterékoliv lékárně, a to na základě běžného elektronického receptu vystaveného ošetřujícím lékařem. Po 1. lednu 2023 tedy lékaři ošetřující pacienta s onemocněním covid-19, který je ve vysokém riziku progrese do závažného průběhu onemocnění, již nebudou vystavovat doklad, který bylo možné uplatnit pouze v nemocnicích s aplikačními centry, ale vystaví standardně elektronický recept, na základě kterého bude lék pacientovi vydán v kterékoliv lékárně. Pro pacienty tak budou PAXLOVID a LAGEVRIO celorepublikově dostupné,” řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Možnost mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví stanovit cenu a úhradu léčivým přípravkům významným z hlediska ochrany veřejného zdraví je zcela nový institut, který byl do zákona o veřejném zdravotním pojištění zakotven novelou č. 314/2022 Sb., účinnou od 1. 12. 2022. Mimořádná opatření pro přípravky PAXLOVID a LAGEVRIO jsou prvními opatřeními pro zajištění dostupnosti léčiv významných z hlediska ochrany veřejného zdraví, která Ministerstvo zdravotnictví vydalo.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Ondřej Jakob, ředitel odboru komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?