Ministerstvo zdravotnictví uspoří miliony korun redukcí agend, úřadů a institucí

Vytvořeno: 14. 3. 2012 Poslední aktualizace: 14. 3. 2012

Ministerstvo zdravotnictví usilovně pracuje na tom, aby v čase ekonomické krize dosáhlo úspor umožňujících dobré fungování českého zdravotnictví. Přes dosavadní opatření se dá ale očekávat deficit systému veřejného zdravotního pojištění, proto ministerstvo připravilo návrh na redukci agend, úřadů a institucí. Ten v důsledku přinese úsporu finančních prostředků vyšší než 100 milionů Kč. Další úspory v řádu stovek milionů lze očekávat v rámci transformace fakultních nemocnic na univerzitní nemocnice.

 

Připravené návrhy na redukci agend, úřadů a institucí zahrnují sloučení Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) a Koordinačního střediska pro rezortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS), zrušení Zdravotnického zásobování krizových stavů, integrace Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) a Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, převod činnosti Referenční laboratoře přírodních léčivých zdrojů do zdravotních ústavů, integraci Endokrinologického ústavu do IKEMu, sloučení Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra a Vojenské zdravotní pojišťovny, redukci čtrnácti zdravotních ústavů na dva, odstranění duplicitních činnosti zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu, zrušení oznamovací povinnosti při zavádění kosmetických prostředků na trh a transformaci fakultních nemocnic na univerzitní nemocnice.

 

„Ministerstvo zdravotnictví je zásadně vedeno snahou o maximální odborné opodstatnění navrhovaných opatření. Nejde o pouhé škrty nebo hledání úspor za cenu redukce poskytovaných odborných služeb. Cílem je zjednodušení administrativy a snaha o zefektivnění odborného fungování institucí,“ říká Marek Ženíšek, první náměstek ministra zdravotnictví.

 

Zásadní úspory v řádech stovek milionů korun přinese každé procento zvýšení efektivity fungování univerzitních nemocnic, které vzniknou transformací stávajících fakultních nemocnic dle Zákona o univerzitních nemocnicích. Základem pro jejich fungování bude smlouva s lékařskými fakultami. Správní radu, která bude například jmenovat ředitele, budou tvořit zástupci státu, vysoké školy a kraje. Univerzitní nemocnice zprůhlední pracovněprávní vztahy a úvazky a jejich zrušení bude chráněno zákonem, což zabrání jakýmkoli snahám o jejich privatizaci. 

 
„Mimořádně pozitivní je, že po mnoha letech jednání o transformaci fakultních nemocnic na novou právní formu se podařilo najít shodu ministerstva zdravotnictví a vysokých škol, reprezentovaných lékařskými fakultami na znění věcného záměru zákona upravující tuto klíčovou oblast,“ říká Martin Plíšek, náměstek ministra zdravotnictví pro legislativu.
 

 Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz
 

 
 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?