Ministerstvo zdravotnictví uspořádalo kulatý stůl na téma potřeby pacientek s rakovinou prsu

Vytvořeno: 11. 5. 2018 Poslední aktualizace: 11. 5. 2018

Ing. Gabriela Štěpanyová
vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí


Ministerstvo zdravotnictví společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí zasedlo v pátek 11. května ke kulatému stolu s Platformou Hlas pacientek, zástupci odborné společnosti a zdravotních pojišťoven. Za účasti ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a ministryně práce a sociálních věcí Jaroslavy Němcové se jednalo o zdravotních i sociálních potřebách pacientek s metastatickou rakovinou prsu. 

Mezi prioritní zdravotnické téma jednání patřily bariéry v dostupnosti léčby, zejména tedy vstup nových léků do systému úhrad. „Uvědomujeme si, že současný stav není uspokojivý. Aktuální legislativa platí již deset let, což je jednoznačně dostatečný čas na to, abychom ji vyhodnotili a přišli s návrhem změn tak, aby byl proces vstupu nových léčivých přípravků kvalitnější, flexibilnější a aby byla hodnocena nákladová efektivita léků komplexně. Intenzivně na tom pracujeme, návrh chceme dokončit ještě letos,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Na Ministerstvu zdravotnictví byla vytvořena pracovní skupina pod vedením náměstka Filipa Vrubla, jejímž cílem je připravit novou právní úpravu té části zákona o veřejném zdravotním pojištění, která řeší otázku cen a úhrad léčivých přípravků včetně těch, které léčí karcinom prsu. Do příprav nové legislativy byli aktivně zapojeni pacienti. „Pro nás jsou pacienti partneři,“ doplnil ministr. To přítomné pacientky nahlas ocenily. Především vyzdvihly fungování Pacientské rady a svou účast na nejrůznějších pracovních skupinách v rámci ministerstva.

Potřeby pacientek s rakovinou prsu se však významně dotýkají také sociální oblasti, proto byla k jednacímu stolu přizvána i ministryně Jaroslava Němcová. „Dlouhou dobu jsem se ve zdravotnictví pohybovala, byla jsem u zrodu fondu prevence na screening tohoto onemocnění. Navíc jsem ve věku, kdy se kolem mě objevila spousta kamarádek, které se s touto nemocí potýkají. Takže vím, co to obnáší. Proto jsem ráda, že obě naše ministerstva začala konečně po letech komunikovat. Věřím, že to tak bude i v nové vládě. Spolupráce ministerstva zdravotnictví a práce a sociálních věcí je pro tuto oblast klíčová. Je důležité, aby kromě zdravotní, fungovala ruku v ruce i sociální stránka pomoci,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová. Pacientky s ní pak diskutovaly zdravotně sociální pomezí péče a sociální zabezpečení, konkrétně posuzování invalidity u onkologicky nemocných a neomezené vycházky při pracovní neschopnosti.

 

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?