Ministerstvo zdravotnictví udělí celkem 41 certifikátů Spokojený pacient

Vytvořeno: 4. 1. 2012 Poslední aktualizace: 4. 1. 2012

Ministerstvo zdravotnictví podruhé rozdělí přímo řízeným nemocnicím, psychiatrickým léčebnám a rehabilitačním ústavům certifikáty Spokojený pacient. Ty platí po dobu jednoho roku a vychází z dotazníkového průzkumu měření kvality zdravotní péče realizovaného mezi téměř 24 tisíc pacienty od září do prosince předloňského roku. Zatímco v roce 2010 bylo rozdáno v jednotlivých kategoriích celkem dvacet certifikátů, v tomto ročníku se jedná již o 41.

Certifikát spokojený pacient obdrží ta zdravotnická zařízení, která splnila významně nadstandardní metodická a výkonnostní kritéria. Letos poprvé bude udělen také certifikát v kategorii Rehabilitační pracovníci lůžkových zařízení pro Rehabilitační ústav Kladruby a Hamzovu odbornou léčebnu v Luži – Košumberku. Certifikát poprvé obdrží také Fakultní nemocnice Motol, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Institut klinické a experimentální medicíny v Praze, Psychiatrická léčebna Jihlava, Psychiatrická léčebna Brno a Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, které na něj v předchozím ročníku nedosáhly.
 
Výsledky měření kvality a bezpečnosti zdravotní péče ve fakultních nemocnicích a ústavech potvrdily stejně jako v předchozím ročníku, že spokojenost pacientů s poskytovanou péčí je velmi vysoká, celkově dosahuje 81 procent. Nejvyšší kvalitu zdravotních služeb vykazují Masarykův onkologický ústav v Brně a Institut klinické a experimentální medicíny v Praze. Naopak nejnižší spokojenost s poskytovanou péčí uvádí pacienti léčení v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze – Podolí. Při porovnání jednotlivých pracovišť je ale nutné brát
v potaz, že pacienti u určitých specializací deklarují výrazně vyšší míru spokojenosti než je obvyklé, nebo jsou naopak spokojeni podprůměrně – což také výsledky průzkumu potvrzují. Výrazně lepších výsledků dosahuje především obor onkologie, naopak dlouhodobě nižší spokojenost je s porodnickými a gynekologickými odděleními, stejně jako s uzavřenými odděleními psychiatrických léčeben. Je tedy zřejmé, že do velké míry se do spokojenosti pacientů s konkrétním pracovištěm promítá specializace, v rámci které je pacientům péče poskytována, což hraje podstatnou roli v hodnocení především u velmi úzce specializovaných pracovišť. Z pohledu konkrétních oblastí péče pak pacienti velmi pozitivně hodnotili zejména zapojení rodiny, způsob propuštění ze zdravotnického zařízení a následnou péči.„Průměrná hodnota spokojenosti dosáhla 81 procent, což je ve světě považováno za standard dobré péče. I když některá zdravotnická zařízení nedosáhla tak dobrých výsledků a certifikát nedostala, neznamená to, že by byla celá špatná, a i zde je řada špičkových pracovišť poskytujících vynikající péči, což průzkum potvrdil,“ říká ministr zdravotnictví Leoš Heger.

V rámci hodnocení psychiatrických léčeben dosáhla celková spokojenost pacientů hodnoty 74 procent. Nejvyšší kvalitu zdravotních služeb vykazují v rámci otevřených oddělení psychiatrické léčebny v Brně, Červeném Dvoře a Šternberku. Naopak nejméně spokojení jsou s poskytovanou péčí pacienti léčení v psychiatrických léčebnách Bohnice, Dobřany a Havlíčkův Brod. Mezi uzavřenými odděleními ve spokojenosti pacientů vynikají Horní Beřkovice a Dobřany, naopak nejnižší spokojenost s péčí deklarují pacienti léčení v psychiatrických léčebnách Kosmonosy a Bohnice. U rehabilitačních ústavů dosahuje celková spokojenost pacientů 84 %, přičemž nejvyšší kvalitu zdravotních služeb poskytuje Rehabilitační ústav Kladruby. Komplexní výsledky naleznete zde: www.mzcr.cz/KvalitaOdbornik/obsah/mereni-kvality-zdravotni-pece-prostrednictvim-spokojenosti-pacientu_1849_15.html
 
 
Přehled zdravotnických zařízení, která obdrží certifikát SPOKOJENÝ PACIENT za rok 2010, naleznete na této adrese:
http://mzd.gov.cz/KvalitaOdbornik/dokumenty/prehled-zdravotnickych-zarizeniktera-obdrzicertifikat-spokojeny-pacient-za-r_5776_2454_15.html
 
 
 
 
Pro více informací kontaktujte:
 Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Vlastimil Sršeň, e-mail: tis@mzcr.cz
 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?