Ministerstvo zdravotnictví rozjíždí boj proti korupci, připravilo zdravotnickou protikorupční strategii

Vytvořeno: 20. 1. 2011 Poslední aktualizace: 20. 1. 2011

Ministerstvo zdravotnictví ČR připravilo protikorupční strategii, která představuje jednu z jeho hlavních priorit a jejím cílem je přispět k zprůhlednění celého zdravotnického systému v České republice. Strategie stanovuje především přesná a jasná pravidla pro zadávání veřejných zakázek na ministerstvu i v přímo řízených organizacích, pro sponzoring a obchodně-závazkové vztahy. Zavádí také registr referenčních cen a významně omezuje kongresovou turistiku.
Nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek na Ministerstvu zdravotnictví ČR stanovují, že všechny zakázky nad 50 000 Kč budou uveřejňovány v elektronickém systému veřejných zakázek. Dále, že ministr bude schvalovat všechny zakázky nad 1 mil. Kč, do 1 mil. Kč je budou schvalovat náměstci ministra. “Kromě toho vznikne roční plán veřejných zakázek a budou probíhat podrobné analýzy potřebnosti jednotlivých veřejných zakázek. Rovněž plánujeme zveřejnění všech smluv na internetových stránkách ministerstva,“ říká Leoš Heger, ministr zdravotnictví ČR.
Přímo řízené organizace ministerstva zdravotnictví se budou muset v rámci protikorupční strategie rovněž držet přesně stanovených zásad v rámci zadávacích řízení. V rámci otvírání obálek tak bude vždy zveřejněna nabídková cena uchazečů, bude využíváno v maximální míře dílčí plnění zakázek. Cílem je umožnit přístup k plnění veřejných zakázek přímým dodavatelům a omezit nutnost využití institutu generálního dodavatele (kompletátora). Bude využíván institut elektronické aukce a v případě omezeného počtu uchazečů bude nabídková cena posuzována vzhledem k ceně obvyklé a zadávací řízení případně opakováno. Na internetu navíc bude muset zadavatel zveřejňovat plné znění zadávací dokumentace i výsledky zadávacího řízení.
Cílem ministerstva je postupně omezit a od roku 2012 zcela znemožnit přijímání sponzorských darů od subjektů, které jsou uchazeči či dodavateli organizace v rámci veřejných zakázek, a to včetně úhrady účasti na odborných akcích. Účelové hrazení pracovních cest „na jméno“ bude zcela nepřípustné. Ministerstvo také chystá zavedení a kultivaci registru referenčních cen vybraných léků, speciálního zdravotnického materiálu a zdravotnické techniky. „Pro přímo řízené organizace to znamená povinný reporting přímo řízených organizací o cenách dosažených v rámci zadávacích řízení ve vybraných komoditách včetně zpětných bonusů,“ dodává ministr Heger.
 
Pro více informací kontaktujte:
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Vlastimil Sršeň, tel.: 224 972 166, e-mail: tis@mzcr.cz
 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?