Ministerstvo zdravotnictví pověřilo řízením Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Romana Krause

Vytvořeno: 21. 1. 2013 Poslední aktualizace: 21. 1. 2013

Od dnešního dne (21. 1. 2013) je pověřen řízením Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně stávající ředitel Fakultní nemocnice Brno Roman Kraus. Dosavadní ředitel nemocnice u sv. Anny Petr Koška oznámil svoji rezignaci Ministerstvu zdravotnictví ČR na konci loňského roku.

 
„Pan ředitel Kraus nemocnici u sv. Anny již svého času řídil. Spolu s úkolem vést obě zařízení je proto pověřen také vypracováním analytického materiálu, který zhodnotí ekonomickou situaci obou nemocnic a zároveň navrhne způsoby řešení bolavých míst,“ říká 1. náměstek ministra zdravotnictví Marek Ženíšek. Výsledky tohoto šetření by měly být známy do poloviny letošního roku. „Během půl roku jsme schopni dojít ke zcela konkrétním závěrům. Mojí ambicí je optimalizovat činnosti obou nemocnic pouze takovými kroky, aby zůstala péče o pacienty zachována ve stávajícím rozsahu i kvalitě,“ říká Roman Kraus. Na základě závěrů materiálu pak bude rozhodnuto o dalším směřování nemocnic a řešení případných duplicit, resp. konkurence, k níž v případě dílčích klinik nemocnic dochází. Odstupující ředitel FN u sv. Anny Petr Koška ke svému odchodu říká: „Myslím, že v určitých pozicích je dobré, aby se lidé po nějakém čase obměnili, to byl také jeden z důvodů, proč jsem se vzdal mandátu. Romanu Krausovi přeji, aby se jeho vize naplnily.“
 
 
 
 
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
e-mail: tis@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?