Ministerstvo zdravotnictví podpoří rehabilitační péči o pacienty s popáleninami

Vytvořeno: 31. 5. 2024 Poslední aktualizace: 31. 5. 2024

Ministerstvo zdravotnictví dne 31. května 2024 vyhlašuje 12. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Národního plánu obnovy, komponenty 6.1, s názvem „Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech – podpora léčebné rehabilitace v rámci poskytovatelů vysoce specializované péče o pacienty s popáleninami“.

Alokace výzvy činí 60 000 000 Kč a je financována z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility).

Účelem podpory je zvýšení kvality a dostupnosti intenzivní léčebně rehabilitační péče o pacienty s popáleninami. Jedná se o vybavení jednotek pro léčebně rehabilitační péči o dospělé a/nebo dětské pacienty, a to jak pro péči v akutním, tak v pozdním období léčby. Podpořeno bude pořízení a modernizace přístrojového vybavení,  zdravotnických přístrojů, technologií a dalšího vybavení.

Oprávněnými žadateli jsou poskytovatelé zdravotních služeb, kteří jsou držiteli statutu centra vysoce specializované traumatologické péče I. typu – Centra vysoce specializované péče o pacienty s popáleninami (dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších předpisů), bez ohledu na právní formu.

Dokumenty k výzvě jsou dostupné zde.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?