Ministerstvo zdravotnictví podpoří koordinaci činnosti dobrovolníků ve zdravotních službách

Vytvořeno: 22. 10. 2020 Poslední aktualizace: 22. 10. 2020

Ministerstvo zdravotnictví dne 22. října 2020 vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb. Vybraní žadatelé získají max. 950 000 Kč určených na vzdělávání koordinátora dobrovolníků a jeho plat či mzdu, případně další výdaje spojené s provozem dobrovolnických programů. Vybráno by mělo být 16 poskytovatelů zdravotních služeb, kteří budou od dubna 2021 rovněž pilotně ověřovat nově vznikající Metodiku programu dobrovolnictví. Do programu se mohou poskytovatelé lůžkové zdravotní péče hlásit až do 7. ledna 2021.

„Ministerstvo zdravotnictví se dlouhodobě snaží o rozvoj v této oblasti. Vyhlašovaný dotační program byl připravován v rámci realizace projektu Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti již od ledna tohoto roku, nyní se však potvrdila jeho enormní potřebnost a přínos,“ zdůraznil ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Dotační program se řídí výzvou a Pokyny pro žadatele a příjemce programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb uveřejněné zde.

Výhody dobrovolnických programů ve zdravotních službách jsou již delší dobu ověřovány praxí. Z přítomnosti dobrovolníků ve zdravotnických zařízeních mají užitek zejména pacienti a jejich rodinní příslušníci. Pozitivní vliv je však možné sledovat také u personálu i u dobrovolníků samotných. Připravovaná podpora dobrovolnických programů je tak prokazatelně zcela v souladu s aktuálně probíhajícím zkvalitňováním zdravotní péče poskytované pacientům v rámci celé České republiky. Vybraná zdravotnická zařízení dostanou nejen podporu finanční, ale také pomoc s nastavením všech potřebných procesů, které se zavedením či rozvojem programu dobrovolnictví souvisejí.

Program je součástí projektu „Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“ reg. č.: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517 realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 3 – Sociální inovace a mezinárodní spolupráce. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu.


Odbor komunikace s veřejností
Bc. Jan Brodský, ředitel odboru komunikace, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?