Ministerstvo zdravotnictví obnovilo činnost Rady poskytovatelů zdravotní péče

Vytvořeno: 29. 1. 2018 Poslední aktualizace: 29. 1. 2018

Ministerstvo zdravotnictví obnovilo činnost Rady poskytovatelů zdravotní péče za účelem efektivního naplňování zdravotní politiky Ministerstva zdravotnictví. Jedná se o kolektivní poradní orgán ministra, jehož členy jsou zástupci všech významných organizací sdružujících jednotlivé poskytovatele zdravotních služeb.

Na dnešním tiskovém brífinku ministr zdravotnictví Adam Vojtěch představil její činnost a aktuální témata, kterými se bude zabývat. „Chci, aby ministerstvo bylo maximálně otevřené a komunikativní vůči všem segmentům a všem poskytovatelům zdravotní péče a aby žádný segment nebyl preferován na úkor ostatních. Rada poskytovatelů je toho důkazem. Ministerstvo s jejími zástupci bude projednávat všechna navrhovaná systémová řešení. Na dnešním prvním jednání jsem jim představil svou filosofii týkající se nadcházejícího dohodovacího řízení o úhradách zdravotní péče na příští rok,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a dodal, že české zdravotnictví potřebuje komunikaci napříč všemi segmenty.

 

 

Rada poskytovatelů je poradním orgánem ministra, slouží k objektivní vzájemné informovanosti o významných změnách v oblasti zdravotnictví. Členy Rady poskytovatelů zdravotní péče jsou zástupci všech významných organizací sdružujících jednotlivé poskytovatele zdravotních služeb. Předsedou Rady poskytovatelů byl jmenován předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP Vladimír Dvořák.

„Zástupci všech segmentů vítají obnovení činnosti Rady poskytovatelů. Věříme tomu, že se tak zkultivuje prostředí, ve kterém jednají zástupci jednotlivých segmentů mezi sebou i s Ministerstvem zdravotnictví. Osobně považuji společnou domluvu na půdě ministerstva za funkčnější, slušnější a korupci nenahrávající, než abychom se domlouvali individuálně a lobbovali každý za svůj segment,“ uvedl nově jmenovaný předseda Rady poskytovatelů Vladimír Dvořák. „Jednání je zatím velice konstruktivní, výsledkem by měla být lepší spolupráce mezi jednotlivými sférami zdravotnické péče a funkčnější systém zdravotnictví. Je to dlouhá cesta, ale věřím, že na jejím konci bude úspěch,“ doplnil předseda Dvořák.

Rada poskytovatelů byla založena ustavujícím svoláním dne 1. března 2007, následně však byla její činnost až do roku 2009 přerušena, do roku 2012 pak proběhlo pouze několik jednotlivých jednání.

Segmenty zdravotní péče zastoupené v Radě poskytovatelů Ministerstva zdravotnictví:

 • Primární péče
 • Akutní nemocniční péče
 • Ambulantní specialisté
 • Zubní specialisté
 • Následná péče
 • Lázeňská péče
 • Domácí péče
 • Hospicová paliativní péče
 • Lékárny
 • Zdravotnická záchranná služba
 • Komplement (zobrazovací a laboratorní metody)

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: 
tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?