Ministerstvo zdravotnictví k dnešnímu prohlášení firmy Diag Human

Vytvořeno: 20. 3. 2013 Poslední aktualizace: 20. 3. 2013

Ministerstvo zdravotnictví se striktně distancuje od tiskového prohlášení firmy Diag Human, které je nepravdivé a snaží se napadnout, jak důsledné kroky, které v kauze činí zástupci státu, tak samotnou nezávislost soudní moci. Je s podivem, že do doby vydání nepravomocného rozhodčího nálezu, firma Diag Human nezávislost soudní moci nikdy nezpochybňovala.

Ministerstvo zdravotnictví s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových vždy činilo legitimní právní kroky, aby rozhodčí senát, který firma Diag Human systematicky napadá, byl opět kompletní a mohl po letech ukončit tuto vlekoucí se kauzu.

Připomínáme, že exekuční řízení vyvolané firmou Diag Human na základě nepravdivého tvrzení, že rozhodčí nález z roku 2008 je pravomocný a vykonatelný, již v některých státech pravomocně skončilo či bylo zastaveno. Tiskové prohlášení firmy Diag Human se tudíž nezakládá na pravdě.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?