Ministerstvo zdravotnictví dál podporuje zdravotní péči v regionech

Vytvořeno: 5. 10. 2021 Poslední aktualizace: 5. 10. 2021

Ministerstvo zdravotnictví podporuje zřizování a udržení ordinací zubařů a praktických lékařů pro dospělé i děti v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb. Dotační program pro praktické lékaře byl vyhlášený v roce 2016 a dotační program pro zubní lékaře v roce 2018. Od jejich vzniku Ministerstvo zdravotnictví schválilo dotace v celkové výši 82 364 971 Kč. Jen za rok 2021 resort podpořil vznik 19 ordinací praktických lékařů a 9 ordinací zubních lékařů. Celkově už podporu dostalo 127 ordinací.

 „Od svého nástupu se snažím podporovat dostupnost lékařské péče napříč všemi regiony. Oba dotační programy mají za cíl zvýšit dostupnost zdravotních služeb v oblastech, kde je nyní tato péče hůř dostupná. Pomáháme prostě tam, kde je to potřeba. Nejen že udržujeme stávající ordinace, ale podporujeme i vznik nových. Všem, kteří uvažují o založení své lékařské praxe tím vysíláme jasnou zprávu – Ministerstvo zdravotnictví vás ve snaze udržet kvalitní péči v regionech podpoří,“ říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Cílem obou dotačních programů je podpora zdravotní péče v lokalitách, kde je dostupnost zdravotních služeb omezená. Ministerstvo zdravotnictví za rok 2021 schválilo dotace pro praktické lékaře ve výši 7 500 836 Kč, pro zubní ordinace byly schválené dotace ve výši 13 354 320 Kč.

Z programu na podporu zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb bylo od jeho spuštění schváleno již 42 dotací v celkové výši téměř 52 milionů korun. Program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů pro dospělé i pro děti a dorost doposud rozdělil 85 dotací, jejichž hodnota byla přes 30 milionů korun.

Dotační program na podporu zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb je určen na krytí personálních nákladů, tedy na mzdu všeobecné sestry, dentální hygienistky nebo zubní instrumentářky. Maximální výše udělené dotace je 240 tisíc Kč za rok (12 měsíců) a 1,2 milionu korun za 5 let (60 měsíců) s tím, že finanční spoluúčast žadatele na celkovém rozpočtu projektu musí činit minimálně 30 %. Ministerstvo zdravotnictví je každý rok připraveno schválit dotace v rámci tohoto dotačního programu za cca 15 mil. Kč. Žadatelé o dotaci z programu musejí splňovat konkrétní podmínky programu zahrnující např. smlouvy s alespoň čtyřmi zdravotními pojišťovnami, závazek přijmout minimálně 1 500 pojištěnců, příslib ošetření i pro dětské pacienty či např. minimální rozsah 35 ordinačních hodin týdně.

Pro účely hodnocení žádostí do programu byly všechny obce s rozšířenou působností v ČR vyhodnoceny podle dostupnosti stomatologické péče, která byla vypočtena na základě přepočtu objemu kontaktu pacientů na úvazek lékaře a demografických ukazatelů populace lékařů v kraji, se započtením případných obtíží pojišťovny při shánění nového lékaře pro obsazení nabízeného místa.

V roce 2021 byly schváleny dotace pro stomatologické ordinace v Jilemnici, Litoměřicích, Chomutově, Domažlicích, Třinci, Vsetíně, Javorníku, Kutné Hoře a Šumperku.

Podrobné informace k vyplaceným dotacím jsou zveřejněny zde. Metodiku a všechny další potřebné informace k dotačnímu programu naleznete na webových stránkách ministerstva.

Dotační program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů pro dospělé i pro děti a dorost v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb je určen na mzdu sestry nebo zdravotnického asistenta v maximální výši 250 tis. korun a na zajištění věcného a technického vybavení ordinace praktického lékaře rovněž v maximální výši 250 tis. korun. Celková výše jednorázové dotace z dotačního programu pro praktické lékaře je 500 tis. korun. Na dotační program je vyčleněno každý rok cca 8 mil. korun.

Žádost o poskytnutí dotace mohou předložit právnické nebo fyzické osoby, které plánují poskytovat nebo začaly poskytovat v předchozích 5 měsících před podáním žádosti zdravotní služby v místech, kde je zajištění těchto služeb podstatně omezeno. Minimální rozsah poskytovaných zdravotních služeb je 30 hodin týdně rozložených do 5 pracovních dnů včetně zajištění návštěvní služby.

Dotace pro ordinace praktických lékařů schválené v roce 2021 poputují do Dobříše, Rožnova pod Radhoštěm, Třince, Lán, Opatovic nad Labem, Litoměřic, Strakonic, Velkých Karlovic, Vyškova, Děčína, Soběslavi, Žatce, Veselí nad Lužnicí, Rychvaldu, Starého Hrozenkova, Čáslavy, Lukavce, Karviné – Ráje a Rychnova u Jablonce nad Nisou.

Podrobné informace k vyplaceným dotacím jsou zveřejněny zde. Metodiku a všechny další potřebné informace k dotačnímu programu naleznete na webových stránkách ministerstva.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Daniel Köppl, ředitel odboru komunikace s veřejností, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?