Ministerstvo zdravotnictví bude mít o dva náměstky méně, vláda schválila systemizaci

Vytvořeno: 14. 12. 2016 Poslední aktualizace: 14. 12. 2016

„Jsem nesmírně rád, že vláda schválila návrh na změnu systemizace služebních pracovních míst Ministerstva zdravotnictví. Pro mě to znamená, že vláda akcentuje potřebu, aby Ministerstvo zdravotnictví od nového roku pracovalo efektivněji a rychleji. Důsledkem je zrušení nadbytečných vedoucích pozic a odstranění duplicitního rozhodování u některých agend. Jako ministr zdravotnictví tyto změny plně podporuji. Musím uvést, že tyto změny byly konzultovány s Ministerstvem vnitra a zdůrazňuji, že jsou provedeny v souladu se zákonem o státní službě. Analýza Ministerstva vnitra zařadila Ministerstvo zdravotnictví mezi služební úřady s nejnižším průměrným počtem řadových zaměstnanců na jednoho vedoucího. Vítám, že tuto změnu lze uskutečnit pro lepší chod státní správy,“ uvedl po jednání ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

Ministerstvo zdravotnictví má od března roku 2015 do současnosti celkem 8 odborných sekcí, které vede 8 náměstků, a dále dva náměstky politické podle služebního zákona (Lenka Teska Arnoštová za ČSSD a Kamal Farhan za ANO 2011). Odborní náměstci na MZ řídí sekci zdravotní péče (na pozici náměstka bylo vyhlášeno výběrové řízení, nyní zastupuje Tom Philipp), sekci zdravotního pojištění (náměstek Tom Philipp), sekci legislativy a práva (náměstek Radek Policar), sekci ochrany a podpory veřejného zdraví (hlavní hygienička ČR a náměstkyně Eva Gottvaldová), sekci organizačních věcí státní služby (státní tajemník a náměstek Ivo Beneda), sekci ekonomiky a přímo řízených organizací (náměstek Petr Landa), sekci majetkových a mezinárodních věcí (náměstkyně Lenka Taie Kolaříková) a sekci strategií (náměstkyně Lenka Melicharová Ptáčková).

Sekce strategií a sekce majetkových a mezinárodních věcí tedy vznikly 2. března 2015 zcela nově. Do těchto sekcí bývalý ministr zdravotnictví přerozdělil útvary, které do té doby fungovaly v kompetenci původních náměstků.

„Takto nastavená organizační struktura znamenala výkon obdobných agend různými sekcemi a neúčelné zařazení některých útvarů. Například ekonomické útvary mají logicky spadat do gesce náměstka pro ekonomiku a přímo řízené organizace. Místo toho jsem některé nalezl pod náměstkyní pro majetkové a mezinárodní vztahy. Další nově vytvořená sekce strategií odpovídala například za chod oboru vnějších agend, který přitom nepochybně patří do přímé působnosti ministra, jako je tomu i na ostatních ministerstvech. Má totiž na starosti vládní a parlamentní agendu. Tedy se nejedná o žádné strategie, ale jasně dané úkoly,“ jmenoval příklady změn ministr Miloslav Ludvík.

Struktura úřadu se tak, s výjimkami politických náměstků a státního tajemníka, vrací do podoby na začátku roku 2015. Z hlediska personálního jsou zrušena 2 služební místa náměstků pro řízení sekce a 2 služební místa ředitelů odborů. Změny jsou vůči státnímu rozpočtu neutrální. Místo zrušených vedoucích pozic vzniknou pozice řadových státních zaměstnanců, což umožní v souladu se služebním zákonem získat další kvalifikované kolegy pro posílení některých oddělení.

Ze zrušené Sekce majetkových a mezinárodních věcí, kterou doposud řídila náměstkyně Lenka Taie Kolaříková, přechází odbor hospodářské správy a oddělení majetkové a správní, a to do Sekce ekonomiky a přímo řízených organizací, tzn. pod vedení náměstka Petra Landy.

Stejně tak odbor mezinárodních věcí a Evropské unie a odbor veřejných zakázek (nově oddělení), které budou spadat do Sekce legislativy a práva, tedy pod vedení náměstka Radka Policara.

Ze zrušené Sekce strategií do přímé řídící působnosti ministra přechází odbor vnějších agend, nově kancelář ministra.

Odbor informatiky je znovu začleněn zpět pod Sekci zdravotního pojištění, kterou vede náměstek Tom Philipp.

Odbor koncepcí a strategií (nově oddělení) je zařazen do Sekce zdravotní péče, kde je na pozici náměstka vypsáno výběrové řízení.

 

Pro přehled doplňujeme seznam náměstků, který bude platný od roku 2017:

Odborní náměstci

 • Sekce zdravotního pojištění – MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA
 • Sekce legislativy a práva – JUDr. Radek Policar
 • Sekce ekonomiky a přímo řízených organizací – Ing. Petr Landa
 • Sekce zdravotní péče – vypsáno výběrové řízení
 • Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví – Hlavní hygienik ČR
  – Mgr. Eva Gottvaldová
 • Sekce organizačních věcí státní služby – státní tajemník
  – Mgr. et Mgr. et Mgr. Ivo Beneda

Političtí náměstci

 • MUDr. Kamal Farhan (ANO)
 • JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. (ČSSD)

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail:
tisk@mzcr.cz

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?