Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo algoritmus laboratorního vyšetření onemocnění covid-19 a vydalo doporučení Klinické skupiny k testování pacientů před poskytováním zdravotní péče

Vytvořeno: 5. 6. 2020 Poslední aktualizace: 9. 6. 2020

Ministerstvo zdravotnictví vydává doporučení Klinické skupiny k testování na přítomnost onemocnění covid-19 u bezpříznakových pacientů před přijetím k hospitalizaci, před léčebnými výkony a v souvislosti s překlady mezi poskytovateli zdravotní péče.

U všech pacientů před zahájením poskytování zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví doporučuje provádění screeningového vyšetření na přítomnost klinických příznaků covid-19 a určit tzv. epidemiologickou anamnézu se zaměřením na pobyt v oblastech s vysokým nebo narůstajícím počtem osob s onemocněním covid-19 nebo v případě úzkého kontaktu s osobou, která koronavirem onemocněla.

Testování na covid-19 není vzhledem ke stávající epidemiologické situaci považováno za nezbytnou součást předoperačního vyšetření všech pacientů. Testování bezpříznakových pacientů před zahájením zdravotní péče se doporučuje pouze v situacích, kdy pacient přichází z rizikové oblasti (ohniska nákazy) nebo se jedná o pacienta s klinicky závažnými rizikovými faktory, které by mohly v případě klinického rozvoje nákazy covid-19 nepříznivě ovlivnit konečný výsledek poskytované zdravotní péče.

Zároveň ministerstvo vydává aktualizaci algoritmu testování na přítomnost covid-19 k ukončení karantény, dále algoritmus k testování bezpříznakových osob a algoritmus testování pacientů s klinicky závažnými rizikovými faktory. Ministerstvo zdravotnictví také s účinností od 8. června 2020 ukončuje povinné testování zaměstnanců sociálních služeb rychlotesty.

Při testování na covid-19 k ukončení karantény se bude test provádět pouze PCR metodou. Kritéria ukončení 14denní karantény u osob, kterým byla nařízena karanténa z důvodu úzkého kontaktu s osobou, která onemocněla covid-19, je po uplynutí této doby nepřítomnost klinických známek onemocnění a negativní PCR test.

Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví doporučuje přechod od plošného vyšetřování k cílenému vyšetřování v ohniscích nákazy.

Více informací naleznete v sekci Pro zdravotníky na našem webu věnovaném koronaviru.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?