Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Ministerstvo zdravotnictví a odborné společnosti připravily metodiku pro péči o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou

Vytvořeno: 2. 8. 2021 Poslední aktualizace: 2. 8. 2021

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s odbornými společnostmi připravilo metodický pokyn pro péči o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou. Materiál popisuje směrování triáže pacienta, definuje klinické příznaky a zahrnuje také časové hledisko, celkový stav pacienta nebo průběh léčby. Metodický pokyn bude zveřejněný ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví a bude důležitou pomůckou pro standardizaci a kontinuální zkvalitňování péče o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou.

Na materiálu kromě Ministerstva zdravotnictví spolupracovala Česká neurologická společnost ČLS JEP, Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP, Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP, Společnost rehabilitace a fyzikální medicíny ČLS JEP a Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP.

„Cévní mozkové příhody patří mezi nejčastější vážná onemocnění a v mnoha případech končí tragicky. Chceme proto péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou neustále zdokonalovat a minimalizovat tak jednak vznik mozkových příhod, tak jejich případné následky,“ vysvětlil význam metodiky ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Materiál se na 13 stranách věnuje nejen diagnostice a léčbě CMP, ale i triáži pacientů s CMP. Reflektuje také časové hledisko nebo regionální odlišnosti.

Cílem materiálu je poskytnout pomůcku pro standardizaci a kontinuální zkvalitňování péče o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou. Metodický pokyn bude zveřejněný ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví v srpnu. Následně jej Ministerstvo zdravotnictví poskytne zdravotníkům.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Daniel Köppl, ředitel odboru komunikace s veřejností, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?