Melanom je sedmý nejčastější nádor u nás, počet postižených stále roste

Vytvořeno: 11. 8. 2016 Poslední aktualizace: 11. 8. 2016

Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) a Národního onkologického registru je zhoubný melanom sedmým nejčastěji se vyskytujícím nádorem v naší zemi a počet pacientů s tímto onemocněním trvale narůstá. Přitom k tomu, aby se nám melanom na kůži vůbec nevytvořil anebo abychom již vzniklé onemocnění zachytili v dobře léčitelném časném stádiu, postačí dodržet dvě zlaté zásady – opalovat se s rozumem a dostatečnou ochranou a případné neobvyklé změny na kůži bez odkladu konzultovat s kožním lékařem.

Melanom je zhoubný nádor z pigmentových buněk (melanocytů). Třetina melanomů se vyvíjí na podkladě vrozených nebo získaných pigmentových névů (mateřských znamének). K vzniku tohoto nádoru přispívá kromě genetických dispozic nebo poruchy imunity v důsledku jiného onemocnění především opalování bez dostatečné ochrany. Nejčastěji se nádor vytvoří na původně zdravé kůži jako skvrna odlišné barvy, která se zvolna zvětšuje a postupně přibývá na tloušťce, jindy se existující neškodné mateřské znaménko barevně a tvarově změní na melanom.

V období 2010–2014 byl zhoubný melanom kůže sedmý nejčastějším zhoubným novotvarem v populaci České republiky. Počet nově zachycených onemocnění setrvale narůstá, v roce 2014 bylo nově zjištěno více než 2400 onemocnění. Úmrtnost na toto onemocnění je dlouhodobě stabilizovaná, ročně zemře na zhoubný melanom kůže 340 až 400 osob. K 31. 12. 2014 žilo v České republice více než 25 000 osob, které toto onemocnění mají nebo jej měli diagnostikováno v minulosti; tento počet každoročně narůstá o dalších více než 1 000 osob (viz níže přiloženou tabulku).

Pozitivním trendem v epidemiologii zhoubného melanomu kůže je vysoký podíl onemocnění zjištěných v časných stadiích. V letech 2010–2014 bylo 67 % onemocnění diagnostikováno ve stadiu 1, tedy ve fázi časné a dobře léčitelné. Ačkoli se melanom objevuje častěji u žen než u mužů, muži na něj častěji umírají, protože věnují sebediagnostice mnohem méně pozornosti a méně si všímají varovných změn na pokožce.

Na počátku vzniku zhoubného melanomu může stát hned několik faktorů. Nejznámější je samozřejmě opalování bez dostatečné ochrany – stačí se třikrát za život spálit, a riziko melanomu se hned znásobí. Více ohroženi jsou lidé se světlým fototypem, s množstvím mateřských znamének nebo ti, v jejichž rodině se už rakovina kůže vyskytla.
 

Přílohy (níže):
1. Jak se chránit před vznikem zhoubného melanomu?
2. Jak poznat nebezpečné mateřské znaménko?
3. Výskyt zhoubného melanomu kůže v České republice

 

1. Jak se chránit před vznikem zhoubného melanomu?

Pravděpodobně nejvýznamnější roli ve vzniku maligního melanomu hraje UVB záření. Bylo zjištěno, že tento zhoubný nádor se častěji vyvine u lidí, kteří se víckrát v životě na sluníčku spálili. Proto je důležité se na slunci chovat rozumně a dodržet tato pravidla:

 • vyhnout se přímému slunci mezi 11. a 15. hodinou
 • vyhledávat stín, krýt se před slunečním zářením oděvem
 • nosit sluneční brýle
 • používat tzv. širokospektré fotoprotektivní prostředky (chrání před UVA i UVB spektrem) – přípravek nanášíme na kůži alespoň 20 min. před pobytem na slunci a aplikaci pravidelně během dne opakujeme
 • chránit se proti slunci i ve vodě – při koupání je nutné nanášet prostředky označené jako water-resistant každých 40 min. a water-proof každých 80 min.
 • při pobytu na horách používat přípravky s vyšším ochranným faktorem
 • děti do 1 roku nevystavovat slunečnímu záření vůbec

2. Jak poznat nebezpečné mateřské znaménko?

Kromě ochrany kůže před ultrafialovým zářením jsou nejlepší prevencí pravidelné kontroly vlastní pokožky a především mateřských znamének. Upozornit na vznikající melanom nám pomůže tzv. ABCDE varovný systém. Čím více písmenek je pozitivních u jednoho pigmentového znaménka, tím větší je pravděpodobnost, že se jedná o rizikový projev.

 • A (asymmetry): asymetrie
  Asymetrická skvrna je taková, která nemá symetrickou formu, jako např. ovál či kruh.
 • B (border): ohraničení
  Hranice skvrny by měla být ostrá a pravidelná. Neostré, rozpité ohraničení nebo nepravidelné výběžky vybíhající ze znaménka by měly upoutat vaši pozornost.
 • C (colour): barva
  Také není příznivé, když je znaménko tmavě hnědé až černé nebo má nepravidelnou skvrnitou pigmentaci s různými odstíny.
 • D (diameter): průměr
  Pigmentové znaménko, jehož průměr je větší než 5 milimetrů, by nemělo uniknout vaší pozornosti.
 • E (elevation): vyvýšení
  Pokud pozorujeme růst pigmentového znaménka do výšky, může to být známkou postupujícího nádoru. Pokud však máme mateřské znaménko již řadu let nad úrovní okolní kůže, nemusí to znamenat nebezpečí.

Při jakýchkoliv pochybnostech navštivte raději kožního lékaře, který je dostatečně školen k tomu, aby dovedl správně stanovit diagnózu, někdy i s pomocí speciálních optických přístrojů.

 

 

3. Výskyt zhoubného melanomu kůže v České republice

 

Rok

Incidence1

(počet nově zjištěných onemocnění)

Mortalita2

(počet úmrtí na diagnózu C43)

Prevalence1

(počet žijících osob s nádorem nebo jeho historií k 31. 12. daného roku)

1994

1 081

356

7 005

1995

1 270

311

7 710

1996

1 211

329

8 339

1997

1 233

308

8 969

1998

1 315

307

9 649

1999

1 358

339

10 353

2000

1 459

315

11 150

2001

1 493

363

11 937

2002

1 594

336

12 767

2003

1 718

351

13 699

2004

1 661

346

14 552

2005

1 869

331

15 590

2006

1 775

330

16 480

2007

2 049

329

17 602

2008

1 907

349

18 571

2009

2 113

372

19 661

2010

2 082

355

20 667

2011

2 073

365

21 610

2012

2 209

399

22 594

2013

2 309

363

23 736

2014

2 409

344

25 043

Zdroj: 1) Národní onkologický registr, ÚZIS ČR; 2) Český statistický úřad

 

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?