Léčba kmenovými buňkami pro diabetiky je na dobré cestě

Vytvořeno: 16. 12. 2014 Poslední aktualizace: 16. 12. 2014

V úterý 16. 12. 2014 se na Ministerstvu zdravotnictví sešla široká odborná společnost k debatě na odborném semináři k problematice transplantace kmenových buněk kostní dřeně při kritické ischemii dolní končetiny. Diabetici ohrožení amputací nohy by se, podle závěrů odborníků, mohli v ČR léčit za pomoci kmenových buněk, a to z prostředků veřejného zdravotního pojištění, už v průběhu roku 2015.

Odborníci formulovali závěry semináře takto:

  • Léčba kritické ischemie končetin s využitím transplantace autologní kostní dřeně  je léčba povolená, legální a  účinná.
  • Léčba kmenovými buňkami při kritické ischemii končetin je ekonomicky méně nákladná, než stávající léčba  amputací končetiny  a to velmi významně.
  • Využití této léčby, jež zachraňuje končetiny pacientům za situace, kdy jim nezbývá jiná alternativa než amputace,  je v tuto chvíli vhodné pro přísně vybranou skupinu  v řádu stovek pacientů.

Mezi účastníky semináře byli:

MUDr. Tom Philipp Ph.D., MBA – náměstek MZ ČRpro zdravotní pojištění

Dr. med. Berthold Amann, angiolog, přední odborník, Berlín, SRN

MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc., náměstek ředitele pro vědu a výzkum FN Ostrava

Prof. MUDr. Vladislav Třeška DrSc. – Česká společnost kardiovaskulární chirurgie

Doc. Miroslav Bulvas CSc. – Česká angiologická společnost

Prof. MUDr. Miloslav Roček CSc. – Česká společnost intervenční radiologie

PharmDr. Zdeněk Blahuta – Státní ústav pro kontrolu léčiv, ředitel

            Luboš Olejár – prezident Svazu pacientů ČR

„Jsem rád, že odborná veřejnost velmi jasně a prakticky jednotně konstatovala výše uvedené závěry. Ministerstvo je připraveno o zařazení do Seznamu výkonů jednat v nejbližším možném termínu s tím, že úprava seznamu je možná i v průběhu příštího roku,“ uvedl na závěr semináře náměstek ministra pro zdravotní péči Tom Philipp.

 

 

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?