Krajské hygienické stanice pokračují v kontrolách dětských táborů. Zjistily několik nedostatků

Vytvořeno: 26. 8. 2022 Poslední aktualizace: 26. 8. 2022

V souvislosti s probíhající letní dětskou rekreací bylo na území ČR k 15. srpnu provedeno krajskými hygienickými stanicemi celkem 1256 kontrol. Uloženo bylo 48 pokut v souhrnné výši 90 500 Kč. Nejčastější nedostatky byly v souvislosti se stravováním dětí, zásobováním pitnou vodou, podmínkami pro osobní hygienu nebo se zdravotnickou dokumentací. Celkově je ale současná situace hodnocena jako klidná.

V reakci na zjištěné nedostatky byl 10x uložen zákaz používání pitné vody a zavedeno náhradní zásobování, 2x uložena likvidace zdravotně závadných potravin a 2x stanoveny podmínky konání zotavovací akce.

Za sledované období bylo krajským hygienickým stanicím nahlášeno 10 epidemických výskytů infekčních zažívací onemocnění, na 13 akcích hygienické stanice řešily výskyt onemocnění covid-19 a na 2 akcích pak byla řešena stížnost na výskyt štěnic v chatkách.

„V rámci kontrolní činnosti byla sledována pestrost jídelníčků, prováděna cílená edukace a předáváno doporučení vydané Ministerstvem zdravotnictví k sestavování jídelníčků na dětském táboře. Ve většině případů byly kontrolované jídelníčky sestavovány s přihlédnutím k věku a fyzické aktivitě dětí a s ohledem na podmínky pro přípravu stravy na konkrétní akci,“ uvedla hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

Od 2. do 12. 8. se v areálu Výstaviště Praha v Holešovicích konalo mezinárodní skautské setkání Central European Jamboree za účasti zhruba 1200 skautů a skautek. Organizátorům bylo před zahájením akce poskytováno odborné poradenství a následně během akce provedena kontrola, při níž nebyly zjištěny závady.

Situace je krajskými hygienickými stanicemi hodnocena nadále jako klidná. V případě vysokých venkovních teplot pořadatelé přizpůsobují program a režim dne klimatickým podmínkám, omezují fyzickou zátěž a u dětí kontrolují pitný režim a osobní hygienu.

Celé hlášení je k dispozici na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Ondřej Jakob, ředitel odboru komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?