Letní dětská rekreace v sezóně 2022

Vytvořeno: 1. 7. 2022 Poslední aktualizace: 26. 8. 2022

V souvislosti s probíhající letní dětskou rekreací na území ČR byly Ministerstvu zdravotnictví krajskými hygienickými stanicemi nahlášeny níže uvedené údaje.

Ke dni 15. 8. 2022 bylo krajským hygienickým stanicím ohlášeno dle § 8 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 361 zotavovacích akcí pro děti s celkovým počtem 3 401 běhů. Doposud ohlášených akcí se zúčastní 219 288 dětí.

Vedle zotavovacích akcí pro děti bylo krajským hygienickým stanicím ohlášeno 392 jiných podobných akcí pro děti s celkovým počtem 541 běhů, kterých se zúčastní 12 959 dětí, a to i přesto, že se na tento typ akcí ohlašovací povinnost nevztahuje. Z tohoto důvodu je uvedený počet akcí i počet účastnících se dětí pouze orientační.

Informace o průběhu sezóny letní dětské rekreace jsou ve čtrnáctidenních intervalech uveřejňovány v přílohách níže. 

Přílohy