Island a Lotyšsko bude nově v tmavě červené kategorii zemí podle míry rizika nákazy. Dochází také ke zpřísnění pravidel

Vytvořeno: 23. 12. 2021 Poslední aktualizace: 27. 12. 2021

Na základě dostupných dat z Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) aktualizovalo Ministerstvo zdravotnictví seznam zemí podle míry rizika nákazy, který bude účinný od pondělí 27. prosince. Island a Lotyšsko budou nově v tmavě červené kategorii. Dochází ke zpřísnění podmínek příjezdu cizinců ze zemí s nízkým rizikem nákazy (zelená kategorie) a středním rizikem nákazy (oranžová kategorie) z důvodu předcházení šíření varianty omikron. Nově bude nutné se ze zemí zelených a oranžových podrobit antigennímu nebo PCR testu před vstupem a po vstupu na území ČR 5. – 7. den podrobit PCR testu. V době oslav spojených s koncem roku dochází ke zpřísnění vstupu cizinců na území ČR, kteří se musí v období 30. prosince až 1. ledna podrobit PCR testu.

Z důvodu zabránění šíření onemocnění nové mutace omikron, bude pro cestovatele ze zemí s nízkým a středním rizikem nákazy stále nutné před vstupem na území ČR vyplnit Příjezdový formulář. Nově od 27. prosince bude nutné před vstupem na území ČR disponovat negativním výsledkem testu a následně se podrobit RT-PCR testu v rozmezí 5. až 7. dne od vstupu na území České republiky. V období od 30. prosince až 1. ledna roku 2022 mají cizinci povinnost se před vstupem na území ČR podrobit RT-PCR testu. Pokud jsou cizinci očkováni posilovací dávkou, není test před vstupem na území vyžadován. Vždy při opuštění místa bydliště nebo ubytování je povinností nosit respirátor nebo obdobný prostředek (bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % podle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), a to do doby negativního výsledku RT-PCR testu. Nově budou tedy podmínky vstupu ze všech kategorií sjednoceny.

Do kategorie zemí s nízkým rizikem nákazy (zelená kategorie) patří Vatikánský městský stát. Z mimoevropských zemí nebo jejich částí pak Argentina, Austrálie, Bahrajn, Chile, Indonésie, Kolumbie, Korea, Kanada, Katar, Kuvajt, Macao, Nový Zéland, Saudská Arábie, Peru, Spojené arabské emiráty, Rwanda, Uruguayská východní republika nebo Tchaj-wan.

Další kategorií jsou země nebo teritoria, které se vyznačují středním rizikem nákazy (oranžová kategorie). Do této kategorie se momentálně řadí Rumunsko a Azorské ostrovy. Při návratu ze zemí zelené, oranžové, červené a tmavě červené kategorie je nutné vyplnit příjezdový formulář, s výjimkou osob, které po celou dobu cestují pouze individuální dopravou.

Semafor zahrnuje také kategorii zemí s vysokým rizikem nákazy (červená kategorie). Do této kategorie aktuálně spadá Bulharsko, Finsko, Malta, Itálie a Švédsko. Pro návrat ze zemí z červené kategorie platí stejná pravidla jako při návratu z tmavě červené kategorie.

Do kategorie zemí s velmi vysokým rizikem nákazy (tmavě červená kategorie) spadá Andorra, Belgie, Dánsko, Chorvatsko, Francie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Maďarsko,  Německo, Nizozemsko, Kypr, Norsko, Monako, Island, Irsko, Rakousko, Řecko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Portugalsko vč. Madeiry, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko vč. Baleárských a Kanárských ostrovů a Švýcarsko a ostatní třetí země mimo EU. Osoby (občané ČR a jejich spolucestující rodinní příslušníci s vydaným povolením k přechodnému pobytu na území České republiky, občané Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území ČR nebo cizinci s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území ČR) vracející se z červené a tmavě červené kategorie musí ještě před návratem do ČR vyplnit příjezdový formulář a zároveň před návratem podstoupit antigenní nebo PCR test, pokud k návratu použijí hromadnou dopravu. Pro tyto osoby platí také povinnost podstoupit po návratu do ČR PCR test, a to nejdříve 5. den a nejpozději 7. den po vstupu na území ČR. V případě cesty do ČR individuální přepravou, není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den a nejpozději však 14. den PCR test.

Podmínky testování při návratu ze všech kategorií se netýkají osob, které mají alespoň 14 dní po plném očkování (v případě dvoudávkového schématu 14 dní po druhé dávce, v případě jednodávkové vakcíny 14 dní po očkování) nebo těch, které v posledních 180 dnech prodělaly onemocnění covid-19. Zůstává jim jen povinnost vyplnit Příjezdový formulář.

Uznává se také očkování občanům třetích zemí, kteří mají dokončené očkování z mimounijní země látkou schválenou Evropskou agenturou pro léčivé přípravky, nebo jí odpovídající vakcínou, která je schválena Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití. Tyto osoby zároveň musejí mít vystavený ověřitelný certifikát, který je zveřejněný v seznamu certifikátů na webu Ministerstva zdravotnictví.  Může se jednat také o očkování ze zemí, pro které byl uzavřen implementační akt a vydávají certifikát podle EU covid nařízení. Nově Česká republika akceptuje také certifikáty z těch zemí, ve kterých probíhá očkování vakcínou schválenou EMA, míra proočkovanosti je zde vyšší než v České republice, země poskytuje věrohodné a ověřitelné údaje k pandemii a spolupracuje v rámci mezinárodních organizací v boji s pandemií. Kompletní podmínky návratu do ČR ze zahraničí v době pandemie covid-19 naleznete zde. 

Ministerstvo zdravotnictví zároveň důrazně doporučuje, aby občané omezili cestování, neboť je třeba minimalizovat riziko šíření onemocnění covid-19.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Ondřej Jakob, ředitel odboru komunikace s veřejností, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?