Hlavní hygienik: Uvedení informací ČT na pravou míru

Vytvořeno: 15. 2. 2016 Poslední aktualizace: 15. 2. 2016

„Není pravda, že by nyní Česko čekala obří inventura vodovodního potrubí, kterou, jak uvedla Česká televize, nařídila nová pracovní skupina v čele s hlavním hygienikem. Pracovní skupina si dala za cíl provést jakousi inventuru nastavených legislativních a provozních pravidel na jednotlivých úrovních přípravy pitné vody. Následně vyhodnotí efektivitu používaných postupů a pravidel s ohledem na zkušenosti z proběhlých havárií. Dále chce připravit co nejrychlejší aplikaci norem nové evropské směrnice na jakost pitné vody, která přináší také požadavek na zavedení tzv. monitorovacích programů, jejichž cílem je ověřovat, že dodávaná voda splňuje v daných odběrových místech jednotlivých úrovní přípravy pitné vody požadavky na kvalitu,“ upřesnil Hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta s tím, že jeho slova pravděpodobně redaktorka České televize ne zcela správně pochopila.

Pracovní skupina jednala poprvé 25. 1. 2016 a je předpoklad, že její práce bude dlouhodobá. Vše se děje v reakci na opakované závady v dodávce pitné vody, z nichž některé měly dopady do zdraví obyvatel. Z analýzy těchto událostí, kterou zpracoval Státní zdravotní ústav, vyplynulo, že závady se vyskytly na všech úrovních přípravy pitné vody, tj. jímání, úprava, akumulace i distribuce pitné vody. Právě z těchto důvodů ustavil Hlavní hygienik ČR pracovní skupinu za účasti všech složek, které participují na zásobování vodou, ať už jako majitelé, provozovatelé vodovodů či orgány státní správy. Pracovní skupina je tedy složena ze zástupců Svazu obcí a měst ČR, Sdružení vodovodů a kanalizací, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva zemědělství a Státního zdravotního ústavu.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?