Hlavní hygienik ČR: Pasažéři letadel už nemusejí vyplňovat papírové dotazníky kvůli Ebole

Vytvořeno: 6. 1. 2015 Poslední aktualizace: 6. 1. 2015

„Evropská unie a Světová zdravotnické organizace potvrzují, že se v rámci prevence šíření hemoragické horečky Ebola podařilo dosáhnout dobré úrovně výstupního screeningu na kontrolovaných letištích v republikách Guinea, Libérie i Sierra Leone. Po projednání v Ústřední epidemiologické komisi a se souhlasem Bezpečnostní rady státu proto dnem 1. ledna 2015 upravuji vstupní screening na Letišti Václava Havla Praha. Pasažéři mezinárodních letů už nebudou muset vyplňovat příletové karty a od východů z letiště tedy zmizely schránky určené k odevzdávání těchto karet. Nadále ale pokračuje 24hodinová činnost pracoviště orgánu ochrany veřejného zdraví na Letišti Václava Havla Praha,“ uvedl k úpravám screeningu hlavní hygienik České republiky Vladimír Valenta a dodal, že vstupní screening se tak nadále týká už jen Letiště Václava Havla Praha, kam míří většina pasažérů z epidemiologicky sledovaných zemí.

Pracoviště se stálou službou hygieniků tak bude na pražském letišti i nadále zajišťovat epidemiologické šetření, měření teploty a případnou aktivaci systému protiepidemických opatření. Na výkonu této služby, ani jejím systému, se tedy nic nemění. Informace o povinnosti navštívit toto pracoviště dostávají lidé ústně přímo na palubách letadel přistávajících na Letišti Václava Havla Praha. Posádka cestující před přistáním upozorní na nutnost navštívit pracoviště orgánu ochrany veřejného zdraví v případě, že během posledních 42 dnů před přistáním v České republice pobývali na území republik Guinea, Libérie nebo Sierra Leone. Opět se tedy nemění podmínky, za jakých mají lidé konzultaci vyhledat, ale pouze způsob předání informace.

Změna vstupního screeningu je formálně upravena Ochranným opatřením hlavního hygienika, které vstoupilo v platnost dne 1. ledna 2015 od 8:00. Ochranné opatření je zveřejněno na úředních deskách Celního úřadu Letiště Václava Havla Praha a na úředních deskách krajských hygienických stanic.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?