eRecept se osvědčil, jeho oblíbenost roste

Vytvořeno: 3. 1. 2019 Poslední aktualizace: 3. 1. 2019

 

Od počátku roku 2018 lékaři povinně předepisují léky elektronicky. Loňský rok tak uzavřelo naše zdravotnictví s 58,5 mil. předepsaných a 56 mil. vydaných eReceptů. Do konce roku se do systému aktivně zapojilo 17 083 zdravotnických zařízení, 2 894 lékáren a 41 864 lékařů. Jak se po uplynutí ročního startovacího období ukazuje, pacienti, lékaři i lékárníci už používání eReceptu uvykli a nelze hovořit ani o zavírání lékařských praxí kvůli povinnosti vypisovat eRecepty. Další pozitiva si lékaři slibují od připravovaného lékového sdíleného záznamu, který by jim v průběhu roku 2019 měl přinést možnost dohlédnout na všechny předepsané a vydané léky konkrétnímu pacientovi a také na to, jak pacient léčebný plán dodržuje. 

 „Z našeho pohledu se eRecept osvědčil, slýcháme čím dál víc pozitivních reakcí, i od lékařů. Jeho oblíbenost prokazatelně roste, především u SMS formy zasílání identifikátoru eReceptu, navíc spolu s připravovaným lékovým záznamem představuje další přínos pro pacienty. Z těchto statistických údajů vyvozuji, že v případě zavedení eReceptu šlo nepochybně o dobrý počin a krok vpřed,“ komentuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Stále oblíbenější je doručení identifikátoru eReceptu elektronickou cestou – SMS nebo e-mailem. Nejvíce SMS bylo odesláno v listopadu, a to 474 tisíc. Konečná roční bilance činí 3 miliony SMS a 492 tisíc e-mailů. 
Z loňských statistik rovněž vyplývá, že nejvíce lékařských předpisů bývá předepsáno v pondělí. Rekord drží pondělí 17. prosince 2018, kdy bylo předepsáno téměř 381 tisíc eReceptů. Většina eReceptů je vydána v den jejich předepsání, a to 65,5 procenta. V pátek se pak vždy vyrovnává počet předepsaných a vydaných eReceptů, někdy dokonce výdej v lékárně převyšuje preskripci. Vůbec nejvíc elektronických receptů – 5,8 milionu – bylo vystaveno v říjnu.
Největší podíl na položkách vydaných na eRecept má ze všech zdravotních pojišťoven Všeobecná zdravotní pojišťovna (59 %), dalšími jsou potom Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (12 %) a Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (11 %). Drtivou většinu (98 %) vydaných položek tvoří hromadně vyráběné léčivé prostředky, přes 90 % jsou léčivé přípravky hrazené zdravotními pojišťovnami. 

„Z dostupných údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky je zřejmé, že trend a dynamika počtu poskytovatelů zdravotní péče, resp. lékařů v ČR v průběhu roku 2018 nijak nevybočuje z typických trendů minulých let a určitě nedochází k masivnímu propadu v žádném segmentu. Již teď, jakkoliv je ještě před uzavřením statistik za prosinec, tak můžeme vidět, že eRecept dozajista není a nebyl důvodem pro uzavírání lékařských praxí v naší zemi,“ doplňuje ministr Adam Vojtěch.

V roce 2019 je tou největší chystanou změnou dlouho očekávaný sdílený lékový záznam pacienta. Přehled o všech vstavených a případně vydaných eReceptech je již aktuálně k dispozici samotnému pacientovi. Každý může využít webovou nebo mobilní aplikaci, které jsou obě k dispozici od Státního ústavu pro kontrolu léčiv zdarma. Tou hlavní přidanou hodnotou a novinkou bude doplnění pravidel pro sdílení lékového záznamu lékaři a lékárníky, evidence souhlasů, resp. nesouhlasů pacientů s nahlížením do lékového záznamu. Novela zákona o léčivech, která má uzákonit tzv. lékový záznam, nyní prochází legislativním procesem a očekáváme, že vstoupí v účinnost nejpozději začátkem podzimu 2019. Sdílený lékový záznam je funkcionalitou eReceptu, která umožní oprávněným lékařům, lékárníkům a záchranářům nahlédnout za přesně stanovených podmínek do seznamu všech léků předepsaných a vydaných pacientovi. To přinese užitek zejména seniorům a chronicky nemocným, kteří často užívají velké množství léků současně. Některé z nich se ovšem mohou vzájemně vylučovat či vykazovat nežádoucí interakce, což doposud lékař neměl možnost zjistit, a tak nemohl rizikům předejít. Díky sdílenému lékovému záznamu bude mít lékař možnost těmto nežádoucím jevům zabránit, čímž se zvýší bezpečnost léčby pro pacienta. Z průzkumu, který pro Státní ústav pro kontrolu léčiv v říjnu 2018 realizovala agentura pro výzkum trhu STEM/MARK, vyplynulo, že 78 procent oslovených lékařů očekává, že jim připravovaný lékový záznam v jejich praxi pomůže. 

 „Informační systém eRecept je průběžně rozvíjen a obohacován o další funkcionality. Kromě toho, že je elektronická preskripce základním předpokladem rozvoje eHealth ve smyslu sdílení zdravotnických dat, přináší benefity všem složkám zdravotnického systému. Především však samotným pacientům, jejichž léčba se tak stává bezpečnější,“ říká ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová. 

„Lékaři oceňují například možnost ověřit si, že si pacient lék skutečně vyzvedl, což u listinného receptu nejde. Jsou třeba i pacienti, kteří si stěžují, že jim předepsaný lék nezabral – a lékař pak zjistí, že si lék ani nevyzvedávali. S lékovým záznamem budou mít lékaři lepší možnost kontroly nad dodržováním léčebného plánu, což je nepochybně dobré,“ vysvětluje předseda České lékařské společnosti JEP Štěpán Svačina.

„I lékárníci ze systému eRecept profitují, naučili se s ním pracovat dobře a rychle. Za důležitý pokládáme ale i jeho další rozvoj. Teď se můžeme těšit na lékový záznam, který povýší služby poskytované pacientům a péči o ně zase ještě o stupínek výš,“ uzavírá předseda Sekce nemocničních lékárníků ČFS Michal Hojný.

 

 

Kompletní statistiku elektronické preskripce za rok 2018 najdete na webu SÚKL zde.
 


Odbor komunikace s veřejností
Kontakt pro média: Bc. Jan Brodský, vedoucí tiskového odd., tel.: 224 972 688, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?