Epidemickou situaci v České republice ovlivňuje šíření nových variant koronaviru, nově přijatá opatření se začínají projevovat

Vytvořeno: 6. 3. 2021 Poslední aktualizace: 6. 3. 2021

Epidemie covid-19 se v ČR stále nachází ve velmi rizikovém bodě, kdy pokračuje její růst. V průběhu února došlo k jejímu zrychlení i přes zachování opatření ke snížení počtu osobních kontaktů. Zásadní podíl na zhoršení situace má vzestup a rychlé šíření nových variant koronaviru. Přesto je pozitivní zprávou, že vývoj populační zátěže přestal eskalovat a stabilizuje se, byť na vysokých hodnotách.

V důsledku toho reprodukční číslo postupně klesá a aktuálně je rovno 1,05. V následujících cca 7 – 10 dnech se začnou více projevovat i nově přijatá opatření, a je tak vysoká pravděpodobnost, že epidemie začne relativně rychle brzdit.

Vysoké počty denních záchytů jsou rizikové zejména proto, že jsou doprovázeny vysokým počtem nově nakažených potenciálně zranitelných pacientů. V současnosti je denně nově diagnostikováno více než  2000 pacientů ve věkové třídě 65+, kterým hrozí až z 35 % vážný průběh onemocnění s rizikem hospitalizace.

Dále rovněž registrujeme vysokou relativní pozitivitu testů z diagnostické a klinické indikace, které mají nejvyšší vypovídací hodnotu a ukazují na rostoucí prevalenční nálože viru v populaci. Relativní pozitivita těchto testů nyní osciluje kolem hodnoty 40 %. Nicméně neeskaluje k vyšším hodnotám. Nastupující stagnace vývoje tohoto indikátoru patrná v posledních dnech je prvním signálem zpomalení rychlosti šíření nákazy v populaci.

Relativní pozitivita testů dle indikace

za 3. 3.

7denní průměr

Diagnostická nebo klinická indikace

39,5 %

38,1 %

Epidemiologická indikace

21,2 %

20,9 %

Preventivní a plošné testování

1,8 %

1,7 %

 

Celkový počet hospitalizovaných pacientů kolísá kolem vrcholové hodnoty tohoto týdne, aktuální hodnota je cca 8 200 hospitalizovaných. Stále registrujeme velmi vysoké počty nových příjmů, které jsou za 4. 3. nahlášeny v počtu +600. Nárůsty počtu hospitalizovaných jsou patrné nejen v regionech Čech, ale nově i v moravských regionech, zejména v JMK a OLK.

Velmi vysoká a stále velmi rizikově rostoucí zátěž je hlášena z lůžek intenzivní péče, na JIP je nyní registrováno 1 610 pacientů. Vysoce intenzivní péči konzumují rovněž velké počty pacientů: 799 x UPV, 18 x ECMO.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Barbora Peterová, vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí, e-mail: tisk@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?