Dohodovací řízení mezi pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče skončilo 13 dohodami

Vytvořeno: 18. 6. 2021 Poslední aktualizace: 18. 6. 2021

Na Ministerstvu zdravotnictví proběhlo závěrečné dohodovací řízení o hodnotách bodu, výši úhrad hrazených služeb a regulačních omezeních pro rok 2022 mezi zástupci zdravotních pojišťoven a poskytovatelů zdravotní péče. Během jednání se obě strany shodly na 13 dohodách. Uzavřené dohody se týkají například segmentů stomatologie, lůžkové péče, praktických lékařů nebo zdravotnické záchranné služby. S pojišťovnami se nedohodli pouze ambulantní specialisté.

Dohodovací řízení probíhalo od března 2021. Zdravotní pojišťovny počítají s 4% tempem růstu, které již počítá i s navýšením platby za státní pojištěnce o 200 Kč. Dohody jsou uzavírány za podmínky, že se platba za státní pojištěnce zvýší od 1. ledna 2022. Ministerstvo zdravotnictví vyvíjí při jednání s Ministerstvem financí maximální snahu, aby k navrhovanému navýšení došlo.

„I přes probíhající pandemii se podařilo navázat na úspěch z předchozích let a dosáhnout dohod v drtivé většině segmentů zdravotní péče. Konsensuální závěry na výši úhrad přináší do zdravotnictví stabilitu a předvídatelnost financování, kterou po chaosu pandemie české zdravotnictví potřebuje,“ zmiňuje důležitost dohodovacího řízení ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a dodává: „Chtěl bych touto cestou poděkovat všem za úsilí, které do jednání v rámci dohodovacího řízení vložili a za trpělivost, díky které se podařilo dohod dosáhnout.“

„Výsledky dohodovacího řízení přináší pozitivní novinky pro pacienty. Pacienti s náročnějšími diagnózami se nově snáze dostanou k ambulantní fyzioterapii. Pro některé pacienty bude také snazší najít registrujícího stomatologa, protože zubní lékaři budou nově dostávat kapitační platbu za své registrované pacienty,“ popsal úspěch dohodovacího řízení ministr Vojtěch.

Uzavřené dohody bude Ministerstvo zdravotnictví při dodržení všech předpokladů stanovených zákonem plně respektovat a promítne je po zhodnocení souladu s právními předpisy do úhradových mechanismů na příští rok. Růst úhrad v segmentu ambulantních specialistů, kde k dohodě nedošlo, bude stanoven analogicky se segmenty s dohodou. Segment bez dohody tak nebude mít vyšší růst úhrad než segmenty s dohodou.

Dohody se podařilo uzavřít mezi zdravotními pojišťovnami a následujícími segmenty poskytovatelů zdravotní péče:

 • stomatologická péče
 • praktičtí lékaři
 • gynekologická péče
 • fyzioterapie
 • laboratorní a radiodiagnostické služby
 • domácí zdravotní služby
 • dialyzační péče
 • lázeňská léčebně rehabilitační péče
 • zdravotnická dopravní služba
 • zdravotnická záchranná služba
 • lékárenská péče
 • akutní lůžková péče
 • následná lůžková péče

 

Úhradová vyhláška na rok 2022 bude vydána do 31. října 2021 ve Sbírce zákonů.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, ředitelka odboru komunikace a tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?