Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 29. 7. 2021

Vytvořeno: 30. 7. 2021 Poslední aktualizace: 14. 8. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 29. 7. 2021 (20:00) vykázáno 10 252 027 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 609 530 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 4 777 035 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,8 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,6 %, senioři 80+ 6,2 %, senioři 70-79 let 15,8 %, senioři 60-69 let 17,0 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,9 %, pracovníci ve školství 3,3 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,2 %, osoby 50-59 let 12,6 %, osoby 40-49 let 14,8 %, osoby 30-39 let 8,9 % a ostatní 7,9 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 29. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 363 752 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 81,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 349 928 osob ve věku 80 a více let (78,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 918 osob (1,5 %, z toho 363; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 30 016 osob (6,7 %, z toho 14 693; 3,3 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 400 686 osob (89,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 29. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 876 589 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 84,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 842 674 osob ve věku 70–79 let (81,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 497 osob (0,9 %, z toho 637; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 45 177 osob (4,4 %, z toho 31 318; 3,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 931 263 osob (89,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 29. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 528 536 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 78,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 501 290 osob ve věku 65–69 let (74,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 994 osob (0,7 %, z toho 210; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 20 011 osob (3,0 %, z toho 13 802; 2,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 553 541 osob (82,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 29. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 452 533 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 72,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 424 068 osob ve věku 60–64 let (67,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 580 osob (0,9 %, z toho 128; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 16 165 osob (2,6 %, z toho 11 054; 1,8 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 474 278 osob (75,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 29. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 462 668 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 69,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 429 006 osob ve věku 55–59 let (64,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 702 osob (1,2 %, z toho 167; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 16 912 osob (2,5 %, z toho 10 398; 1,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 487 282 osob (72,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 29. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 457 368 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 66,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 420 060 osob ve věku 50–54 let (60,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 923 osob (1,3 %, z toho 152; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 810 osob (2,3 %, z toho 8 427; 1,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 482 101 osob (69,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 29. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 566 163 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 64,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 513 345 osob ve věku 45–49 let (58,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 520 osob (1,4 %, z toho 95; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 16 658 osob (1,9 %, z toho 6 664; 0,8 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 595 341 osob (67,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 29. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 509 277 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 57,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 447 955 osob ve věku 40–44 let (50,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 13 869 osob (1,6 %, z toho 45; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 16 640 osob (1,9 %, z toho 5 807; 0,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 539 786 osob (60,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 29. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 372 070 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 49,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 300 182 osob ve věku 35–39 let (39,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 15 310 osob (2,0 %, z toho 23; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 526 osob (1,9 %, z toho 3 753; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 401 906 osob (53,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 29. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 318 599 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 44,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 233 917 osob ve věku 30–34 let (32,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 17 575 osob (2,4 %, z toho 31; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 201 osob (2,1 %, z toho 3 580; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 351 375 osob (48,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 29. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 630 783 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 42,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 312 448 osob ve věku 16–29 let (21,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 49 463 osob (3,3 %, z toho 45; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 36 506 osob (2,5 %, z toho 3 753; 0,3 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 716 752 osob (48,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 29. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 71 192 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 15,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 2 160 osob ve věku 12–15 let (0,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 25 166 osob (5,5 %, z toho 1; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 11 623 osob (2,5 %, z toho 14; 0,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 107 981 osob (23,7 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 609 530 osob (52,4 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 4 777 033 osob (44,6 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 177 672 osob (1,7 %, z toho 1 898; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 260 151 osob (2,4 %, z toho 113 288; 1,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 047 353 osob (56,5 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 609 530 osob starších 16 let, což je 63,2 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 4 777 035 osob (53,8 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 62,9 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 4,4 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 472 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 147 452 osob:

  • 22 523 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 42 477 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 18 843 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 14 229 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 12 648 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 36 732 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 226 496 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1 .2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?