Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 29. 5. 2021

Vytvořeno: 30. 5. 2021 Poslední aktualizace: 18. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 29. 5. 2021 (20:00) vykázáno 5 181 141 aplikovaných dávek očkování, a to u 3 794 080 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 1 428 238 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 9,5 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 4,6 %, senioři 80+ 10,7 %, senioři 70-79 let 23,8 %, senioři 60-69 let 17,6 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,5 %, pracovníci ve školství 5,4 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,9 %, osoby 50-59 let 10,7 %, osoby 40-49 let 9,4 %, osoby 30-39 let 1,4 % a ostatní 0,5 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 29. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 345 434 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 77,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 280 555 osob ve věku 80 a více let (62,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 827 osob (2,0 %) má rezervaci termínu očkování a 35 461 osob (7,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 389 722 osob (87,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 29. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 808 812 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 77,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 502 733 osob ve věku 70–79 let (48,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 18 934 osob (1,8 %) má rezervaci termínu očkování a 69 293 osob (6,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 897 039 osob (86,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 29. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 472 126 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 70,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 92 835 osob ve věku 65–69 let (13,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 14 865 osob (2,2 %) má rezervaci termínu očkování a 33 649 osob (5,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 520 640 osob (77,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 29. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 392 516 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 62,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 79 091 osob ve věku 60–64 let (12,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 16 880 osob (2,7 %) má rezervaci termínu očkování a 27 386 osob (4,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 436 782 osob (69,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 29. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 385 975 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 57,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 89 248 osob ve věku 55–59 let (13,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 23 120 osob (3,5 %) má rezervaci termínu očkování a 27 315 osob (4,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 436 410 osob (65,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 29. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 367 100 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 53,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 79 207 osob ve věku 50–54 let (11,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 30 565 osob (4,4 %) má rezervaci termínu očkování a 25 911 osob (3,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 423 576 osob (61,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 29. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 419 916 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 47,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 89 897 osob ve věku 45–49 let (10,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 60 403 osob (6,8 %) má rezervaci termínu očkování a 33 463 osob (3,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 513 782 osob (58,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 29. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 293 251 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 32,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 76 095 osob ve věku 40–44 let (8,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 108 019 osob (12,1 %) má rezervaci termínu očkování a 48 206 osob (5,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 449 476 osob (50,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 29. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 128 991 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 17,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 49 736 osob ve věku 35–39 let (6,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 98 362 osob (13,1 %) má rezervaci termínu očkování a 61 357 osob (8,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 288 710 osob (38,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 29. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 75 628 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 10,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 35 671 osob ve věku 30–34 let (5,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 59 646 osob (8,3 %) má rezervaci termínu očkování a 70 009 osob (9,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 205 283 osob (28,6 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 3 794 081 osob (35,5 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 1 428 238 osob (13,3 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 443 488 osob (4,1 %) má rezervaci termínu očkování a 449 854 osob (4,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 4 687 423 osob (43,8 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 3 794 080 osob starších 16 let, což je 42,7 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 1 428 238 osob (16,1 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 576 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 432 894 osob:

  • 60 391 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 182 113 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 64 593 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 37 240 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 26 256 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 62 301 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 613 534 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?