Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 29. 3. 2021

Vytvořeno: 30. 3. 2021 Poslední aktualizace: 5. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty a Moderna. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 29. 3. 2021 (20:00) vykázáno 1 611 172 aplikovaných dávek očkování, a to u 1 146 336 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování.  U 464 836 osob bylo očkování ukončeno aplikací druhé dávky. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Jsou očkováni zdravotničtí pracovníci (22,1 % celku), klienti a pracovníci sociálních služeb (10,4 %, bez zdravotníků v sociálních službách), pracovníci kritické infrastruktury (2,1 % integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod., bez zdravotnických pracovníků pracujících v této oblasti), pracovníci ve školství (7,4 %), dále senioři 70-79 let (24,7 %), senioři 80+ (25,6 %) a chronicky nemocné osoby (1,7 % novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné).  Zbývajících cca 6,0 % osob středního až velmi mladého věku (41 911 osob / 64 082 vakcinací u mladších 29 let) jsou většinou medici, studenti či dobrovolníci pracující na odběrných místech a jinde ve zdravotnictví při péči o COVID+ pacienty, nebo v sociálních službách.

K 29. 3. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 282 314 osob ve věku 80+, což představuje cca 64,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 441 100 osob ve věku 80+). U 191 230 osob ve věku 80+ (43,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 14 650 osob (3,3 %) má rezervaci termínu očkování a 72 817 osob (16,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 369 781 osob (83,8 %) v této věkové skupině.

K 29. 3. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 398 619 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 39,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 011 603 osob ve věku 70–79 let). U 47 675 osob ve věku 70–79 let (4,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 52 510 osob (5,2 %) má rezervaci termínu očkování a 313 014 osob (30,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 764 143 osob (75,5 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 1 146 336 osob (10,7 % populace – k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 693 939 osob), z toho 464 836 osob (4,3 %) druhou dávkou. Dalších 100 288 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 628 880 osob (5,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 1 875 504 osob (17,5 %).

Registrace v centrálním rezervačním systému. Registraci k očkování dosud provedlo celkem 1 019 422 osob:

  • 249 337 osob ve věku 80 a více let,
  • 446 505 osob ve věku 70-79 let,
  • 42 785 pracovníků ve zdravotnictví,
  • 214 994 pracovníků ve školství.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 563 ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 482 003 osob:

  • 78 149 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 279 305 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 124 549 chronicky nemocných osob ve věku do 70 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 181 955 aplikovaných dávek vakcín.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?