Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 29. 10. 2021

Vytvořeno: 30. 10. 2021 Poslední aktualizace: 8. 11. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 29. 10. 2021 (20:00) vykázáno 12 230 651 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 217 711 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 081 917 osob bylo očkování dokončeno, u 205 883 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,6 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,2 %, senioři 80+ 5,8 %, senioři 70-79 let 14,3 %, senioři 60-69 let 15,2 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,5 %, pracovníci ve školství 2,8 %, pracovníci kritické infrastruktury (armáda, integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,0 %, osoby 50-59 let 11,9 %, osoby 40-49 let 14,5 %, osoby 30-39 let 10,0 % a ostatní do 30 let 13,2 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 29. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 375 092 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 83,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 366 479 osob ve věku 80 a více let (81,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 337 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 2 586 osob (0,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 378 015 osob (84,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 29. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 899 524 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 86,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 888 346 osob ve věku 70–79 let (85,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 005 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 2 410 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 902 939 osob (87,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 29. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 549 083 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 81,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 543 199 osob ve věku 65–69 let (80,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 825 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 687 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 550 595 osob (81,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 29. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 475 553 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 76,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 469 942 osob ve věku 60–64 let (75,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 148 osob (0,2 %) má rezervaci termínu očkování a 861 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 477 562 osob (76,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 29. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 493 150 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 73,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 486 460 osob ve věku 55–59 let (72,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 799 osob (0,3 %) má rezervaci termínu očkování a 1 333 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 496 282 osob (74,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 29. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 492 444 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 71,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 485 169 osob ve věku 50–54 let (70,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 390 osob (0,3 %) má rezervaci termínu očkování a 1 733 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 496 567 osob (71,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 29. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 615 018 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 69,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 604 701 osob ve věku 45–49 let (68,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 617 osob (0,4 %) má rezervaci termínu očkování a 2 709 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 621 344 osob (70,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 29. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 558 493 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 62,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 547 621 osob ve věku 40–44 let (61,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 111 osob (0,5 %) má rezervaci termínu očkování a 3 141 osob (0,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 565 745 osob (63,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 29. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 423 107 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 56,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 411 447 osob ve věku 35–39 let (54,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 763 osob (0,6 %) má rezervaci termínu očkování a 3 632 osob (0,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 431 502 osob (57,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 29. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 375 940 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 52,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 362 948 osob ve věku 30–34 let (50,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 676 osob (0,8 %) má rezervaci termínu očkování a 4 441 osob (0,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 386 057 osob (53,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 29. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 800 979 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 53,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 769 403 osob ve věku 16–29 let (51,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 14 098 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 12 950 osob (0,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 828 027 osob (55,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 29. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 159 326 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 34,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 146 204 osob ve věku 12–15 let (32,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 229 osob (1,6 %) má rezervaci termínu očkování a 4 789 osob (1,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 171 344 osob (37,5 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 217 711 osob (58,1 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 6 081 919 osob (56,8 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 46 998 osob (0,4 %) má rezervaci termínu očkování a 41 569 osob (0,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 306 278 osob (58,9 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 6 217 709 osob starších 12 let, což je 66,6 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 081 919 osob (65,2 % populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 6 058 383 osob starších 16 let, což je 68,2 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 935 715 osob (66,9 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 950 729 osob starších 18 let, což je 68,5 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 5 833 029 osob (67,2 % populace 18+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 398 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 361 559 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?