Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 28. 5. 2021

Vytvořeno: 29. 5. 2021 Poslední aktualizace: 18. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 28. 5. 2021 (20:00) vykázáno 5 137 762 aplikovaných dávek očkování, a to u 3 766 932 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 1 411 791 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 9,6 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 4,6 %, senioři 80+ 10,7 %, senioři 70-79 let 23,9 %, senioři 60-69 let 17,6 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,5 %, pracovníci ve školství 5,4 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,9 %, osoby 50-59 let 10,7 %, osoby 40-49 let 9,3 %, osoby 30-39 let 1,3 % a ostatní 0,5 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 28. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 345 292 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 77,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 280 191 osob ve věku 80 a více let (62,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 859 osob (2,0 %) má rezervaci termínu očkování a 35 491 osob (7,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 389 642 osob (87,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 28. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 808 001 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 77,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 497 698 osob ve věku 70–79 let (47,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 19 100 osob (1,8 %) má rezervaci termínu očkování a 69 481 osob (6,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 896 582 osob (86,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 28. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 471 393 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 70,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 89 207 osob ve věku 65–69 let (13,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 15 066 osob (2,2 %) má rezervaci termínu očkování a 33 755 osob (5,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 520 214 osob (77,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 28. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 391 574 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 62,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 78 065 osob ve věku 60–64 let (12,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 17 054 osob (2,7 %) má rezervaci termínu očkování a 27 487 osob (4,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 436 115 osob (69,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 28. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 384 518 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 57,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 87 906 osob ve věku 55–59 let (13,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 23 575 osob (3,5 %) má rezervaci termínu očkování a 27 406 osob (4,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 435 499 osob (65,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 28. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 364 810 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 52,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 77 965 osob ve věku 50–54 let (11,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 31 595 osob (4,6 %) má rezervaci termínu očkování a 26 255 osob (3,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 422 660 osob (61,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 28. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 415 248 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 47,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 88 694 osob ve věku 45–49 let (10,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 62 516 osob (7,1 %) má rezervaci termínu očkování a 34 519 osob (3,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 512 283 osob (58,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 28. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 284 172 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 31,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 75 081 osob ve věku 40–44 let (8,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 111 424 osob (12,5 %) má rezervaci termínu očkování a 51 111 osob (5,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 446 707 osob (50,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 28. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 124 592 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 16,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 49 053 osob ve věku 35–39 let (6,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 96 480 osob (12,8 %) má rezervaci termínu očkování a 62 682 osob (8,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 283 754 osob (37,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 28. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 73 559 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 10,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 35 310 osob ve věku 30–34 let (4,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 56 365 osob (7,8 %) má rezervaci termínu očkování a 70 052 osob (9,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 199 976 osob (27,8 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 3 766 933 osob (35,2 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 1 411 791 osob (13,2 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 445 934 osob (4,2 %) má rezervaci termínu očkování a 455 903 osob (4,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 4 668 770 osob (43,6 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 3 766 932 osob starších 16 let, což je 42,4 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 1 411 791 osob (15,9 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 576 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 434 100 osob:

  • 60 486 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 182 491 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 64 705 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 37 343 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 26 372 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 62 703 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 612 212 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?