Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 28. 11. 2021

Vytvořeno: 29. 11. 2021 Poslední aktualizace: 5. 12. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 28. 11. 2021 (20:00) vykázáno 13 370 150 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 624 645 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 340 076 osob očkování dokončeno, u 788 228 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,8%, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,3%, senioři 80+ 6,5%, senioři 70-79 let 14,8%, senioři 60-69 let 14,6%, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,3%, pracovníci ve školství 2,6%, pracovníci kritické infrastruktury (armáda, integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 1,9%, osoby 50-59 let 11,6%, osoby 40-49 let 14,1%, osoby 30-39 let 10,0% a ostatní do 30 let 13,7%.

Očkování věkové kategorie 80+. K 28. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 391 114 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 87,4% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 380 114 osob ve věku 80 a více let (84,9% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 644 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 4 026 osob (0,9%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 395 784 osob (88,4%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 28. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 908 681 osob ve věku 70-79 let, což představuje cca 87,5% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70-79 let). U 891 964 osob ve věku 70-79 let (85,9% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 511 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 4 451 osob (0,4%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 914 643 osob (88,1%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 28. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 560 304 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 83,3% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 549 945 osob ve věku 65–69 let (81,8% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 089 osob (0,2%) má rezervaci termínu očkování a 1 042 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 562 435 osob (83,6%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 28. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 489 709 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 78,3% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 479 417 osob ve věku 60–64 let (76,6% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 354 osob (0,2%) má rezervaci termínu očkování a 826 osob (0,1%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 491 889 osob (78,6%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 28. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 513 592 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 76,7% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 500 461 osob ve věku 55–59 let (74,7% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 867 osob (0,3%) má rezervaci termínu očkování a 1 142 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 516 601 osob (77,1%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 28. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 517 833 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 74,9% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 502 763 osob ve věku 50–54 let (72,8% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 297 osob (0,3%) má rezervaci termínu očkování a 1 475 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 521 605 osob (75,5%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 28. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 651 894 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 73,9% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 630 474 osob ve věku 45–49 let (71,4% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 603 osob (0,4%) má rezervaci termínu očkování a 2 249 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 657 746 osob (74,5%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 28. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 595 895 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 66,7% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 572 504 osob ve věku 40–44 let (64,1% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 515 osob (0,5%) má rezervaci termínu očkování a 2 797 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 603 207 osob (67,5%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 28. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 463 669 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 61,6% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 437 712 osob ve věku 35–39 let (58,1% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 607 osob (0,7%) má rezervaci termínu očkování a 3 454 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 472 730 osob (62,8%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 28. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 422 181 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 58,7% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 392 154 osob ve věku 30–34 let (54,5% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 805 osob (0,9%) má rezervaci termínu očkování a 4 206 osob (0,6%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 433 192 osob (60,3%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 28. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 916 656 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 61,7% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 838 963 osob ve věku 16–29 let (56,5% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 17 189 osob (1,2%) má rezervaci termínu očkování a 11 642 osob (0,8%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 945 487 osob (63,7%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 28. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 193 115 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 42,3% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 163 604 osob ve věku 12–15 let (35,8% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 281 osob (2,5%) má rezervaci termínu očkování a 4 354 osob (1,0%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 208 750 osob (45,7%) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 624 645 osob (61,9% populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 10 701 777 osob). U 6 340 076 osob (59,2%) bylo očkování již dokončeno. Dalších 57 762 osob (0,5%) má rezervaci termínu očkování a 42 100 osob (0,4%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 724 507 osob (62,8%).

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 624 643 osob starších 12 let, což je 71,0% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 340 075 osob (67,9% populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 431 528 osob starších 16 let, což je 72,4% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 6 176 471 osob (69,6% populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 308 634 osob starších 18 let, což je 72,7% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 6 066 841 osob (69,9% populace 18+) bylo očkování již dokončeno.
Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 362 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 619 683 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.
Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?